Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie

          I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF

Konkurs PUK-2012

Konkurs PUK-2012Celem Konkursu PUK-2012 (Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie) jest promocja samodzielnego projektowania i budowy urządzeń elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora i krótkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespołowej, samokształcenia i rozwijania zainteresowań technicznych.Regulamin

Konkurs jest organizowany przez zespół Zjazdu Technicznego SP, pod patronatem Redakcji miesięczników "Świat Radio" oraz "Elektronika Praktyczna", przy współudziale Grup: SP-QRP (www.sp-qrp.pl) oraz SP-HomeMade (www.sp-hm.pl).
Uczestnikiem Konkursu może być Konstruktor lub Zespół Konstruktorów, zarówno polski, jak i zagraniczny, który zgłosi swój udział oraz dostarczy do oceny działające urządzenie/urządzenia wraz z opisem/dokumentacją na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2012, które odbędzie się w dniach 15-16 września 2012 w Burzeninie.


Zgłoszenia

Prace mogą być zgłaszane w jednej z czterech kategorii:
1. Kategoria A - dowolne urządzenia odwzorowywane na podstawie istniejących, dostępnych
powszechnie opisów
2. Kategoria B - urządzenia odbiorcze (RX), nadawcze (TX) lub nadawczo-odbiorcze (TRX)
3. Kategoria C - anteny i urządzenia antenowe (przełączniki, tunery)
4. Kategoria D - inne urządzenia (pomiarowe, bloki funkcjonalne, pomocnicze)

Można zgłaszać dowolną ilość prac w każdej kategorii. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.sp-qrp.pl lub bezpośrednio do organizatorów.


Termin składania zgłoszeń:
15 września 2012 (godz. 10:00).
Urządzenia zgłaszane do Konkursu w kategoriach B, C i D powinny być oryginalnymi projektami, nigdzie nie publikowanymi w postaci kompletnego, pełnego opisu. Dopuszcza się wcześniejsze przedstawienie idei urządzenia na portalach lub forach internetowych, jak również dopuszcza się zgłoszenia urządzeń zbudowanych na podstawie projektów innych autorów, pod warunkiem istotnej ich rozbudowy i oryginalnych zmian konstrukcyjnych, rozszerzających funkcjonalność, walory użytkowe lub znacznie poprawiających parametry.


Prace konkursowe

Działający model urządzenia wraz z dokumentacją może być dostarczony do oceny Komisji osobiście lub może być przesłany pocztą (osobista prezentacja nie jest obowiązkowa). Dokumentacja powinna zawierać co najmniej: opis urządzenia, schemat elektryczny, opis sposobu uruchamiania. Obowiązkowe jest podanie zestawienia najważniejszych parametrów oraz cech i właściwości technicznych urządzenia.


Ocena prac

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja powołana przez organizatorów Konkursu. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu. Skład Komisji zostanie ogłoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2012.
Prace będą oceniane w następujących aspektach:
• oryginalność opracowania (wkład pracy autora), poprawność i elegancja rozwiązań konstrukcyjnych
• bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań układowych
• jakość i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki
• dokumentacja (opis działania, procedury uruchamiania)
• możliwość i łatwość odwzorowania urządzenia

Konkurs PUK-2012


Nagrody

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna oraz upominki dla wszystkich uczestników. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznawania nagrody głównej w danej kategorii. Wszystkie prace będą opublikowane na stronie internetowej Konkursu PUK-2012 oraz przedstawione na łamach miesięcznika "Świat Radio".

22-06-2012  

  Drukuj artykułDrukujAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal