Biblioteka Radioamatora
DVRPTR3 - instrukcja obs?ugi (v.3.0)


Wydanie oryginalne z dnia 11.05.2015 - dotyczy wersji oprogramowania firmowego DV 1.37 i GW 1.23

DVRPTR3 - instrukcja obs?ugi (v.3.0)
Projekt i technika sieciowa: DG1HT
Programowanie i t?umaczenia: DJ0ABR
Dystrybucja, programowanie: DH2YBE
Projekt uk?adu i produkcja: DG8FAC
Autore niemieckiego wydania instrukcji i ilustracji: DH5RAE
T?umaczenie z j?z. niemieckiego: Krzysztof D?browski OE1KDA (krzysztof.dabrowski@aon.at)

 

 

Spis tre?ci


Parametry techniczne
Gniazda   
  Zasilanie
  Gniazdko USB
  Z??cze ethernetowe
  Gniazdo radiostacji
    Wyprowadzenia DV 3.0
  Gniazdko "AUX"    
  Gniazdko mikrofonowe
  G?o?nik zewn?trzny
  G?o?nik wewn?trzny
Elementy obs?ugi
  Wy?wietlacz ciek?okrystaliczny
  Wciskana ga?ka       
Podstawowe funkcje    
  Regulacja wzmocnienia wzmacniacza mikrofonowego
  Tryb wy?wietlania   
  Wybór pasma        
  iTRX QRG small – ustawienie cz?stotliwo?ci iTRX w ma?ych krokach
  iTRX QRG wide – ustawienie cz?stotliwo?ci iTRX w du?ych krokach
  Duplex Offset – odst?p cz?stotliwo?ci do pracy dupleksowej
  Tryb pracy  
  TX-invers – odwrotna polaryzacja sygna?u moduluj?cego
  Txlevel – poziom modulacji
  TX-Delay
  ITRX-Power – moc nadajnika iTRX
  DCS-Server
  Kó?eczko DCS
  CCS-on/off – w??czenie lub wy??czenie wywo?ania CCS
  Language – j?zyk
Wprowadzanie znaków wywo?awczych
Po??czenie z PC
Praca w samochodzie
Praca autonomiczna (bez PC i dost?pu do sieci)
Praca autonomiczna (bez PC) z dost?pem do sieci
Przemiennik autonomiczny (bez PC) z dost?pem do sieci
Praca pod nadzorem PC
  Wybór g?o?nika
  Najwa?niejsze parametry konfiguracyjne
  Aktualizacja oprogramowania
    Aktualizacja oprogramowania mikrokontrolera dla cyfrowego g?osu
    R?czne uruchomienie programu ?aduj?cego
    Aktualizacja oprogramowania do mikrokontrolera sieciowego

 

Pobierz: DVRPTR3 - instrukcja obs?ugi (pdf, ok. 1 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=104