Biblioteka Radioamatora
UP4DAR – instrukcja obs?ugi

UP4DAR – instrukcja obs?ugi
Lista korespondencyjna: http://groups.yahoo.com/group/up4dar
Archiwum GitHub: https://github.com/dl3ock
Orygina? w j?zyku niemieckim w wersji 1.1 z dnia 12.01.2015 r.

Autorzy i konstruktorzy:

• Michael, DL1BFF – projekt i programowanie systemu operacyjnego, zasady pracy
• Denis, DL3OCK – projekt ogólny, program modemu warstwy fizycznej
• Chris, OE2BCL – obwody drukowane, projekt uk?adu
• Philipp, OE2AIP – projekt uk?adu, kontrola
• Artöm, R3ABM – dodatki do systemu operacyjnego
• Ralf, DL2MRB – dodatki do systemu operacyjnego

Redakcja niemieckiej wersji instrukcji:
Thomas OE7OST, Bernhard OE7BKH, Markus OE7FMI, Bernd OE7BSH

T?umaczenie na j?zyk polski: Krzysztof D?browski OE1KDA

Oznaczenie UP4DAR jest skrótem pe?nej nazwy urz?dzenia "Universal Platform for Digital Amateur Radio". Jest to uniwersalne urz?dzenie przeznaczone do pracy amatorskimi emisjami cyfrowymi. Kod ?ród?owy jego oprogramowania jest dost?pny publicznie dzi?ki czemu mo?e by? udoskonalany przez zainteresowanych krótkofalowców a zakres funkcji
jest zale?ny od konkretnej wersji oprogramowania.
System operacyjny procesora steruj?cego jest dost?pny na zasadach licencji GNU (wersji 2 zasad GNU).
UP4DAR mo?e by? wykorzystywany zarówno jako indywidualne urz?dzenie terminalowe jak i jako przemiennik ...

 

 

Spis tre?ci


1. Informacje ogólne
  1.1 Schemat blokowy
  1.2 Z??cza i wy?wietlacz
    1.2.1 Gniazdo zasilania
    1.2.2 Z??cze szeregowe COM
    1.2.3 Z??cze USB OTG
    1.2.4. Z??cze Ethernetu
    1.2.5 Gniazdo danych 9600 bodów
    1.2.6 Gniazdko mikrofonowe (zapadkowe 3,5 mm)
    1.2.7 Gniazdko s?uchawkowe
    1.2.8 Wyj?cie linii
    1.2.9 Gniazdko mikrofonowe z przyciskiem nadawania
    1.2.10 Gniazdko g?o?nikowe
    1.2.11 Kiesze? dla modu?u Mikro-SD
    1.2.12 Programowalne klawisze
    1.2.13 Wy?wietlacz
    1.2.14 Wy?wietlanie stanu modemu
    1.2.15 Gniazdko SMA
2. Oprogramowanie  
3. Powierzchnia obs?ugi  
  3.1 Okno "D-STAR"  
  3.2 Okno konfiguracji modu?u radiowego "RMU SET"   
  3.3 Okno "GPS"
  3.4 Okno konfiguracji trybu pracy "MODE SET"  
    3.4.1 Tryb pracy modemu "D-STAR MODEM"
    3.4.2 ??czno?ci przez reflektory "IP-Reflector"
    3.4.3 Przemiennik   
    3.4.4 Punkt dost?powy   
    3.4.5 Komunikaty w trakcie pracy
    3.4.6 Przemiennik "Papuga"    
    3.5 Okno poziomu m.cz. "AUDIO"  
    3.6 Okno diagnozy "DEBUG"  
4. Konfigurator UP4DAR  
  4.1 Po??czenie UP4DAR z sieci? lokaln?
  4.2 Uruchomienie konfiguratora UP4DAR  
  4.3 Wybór po??danego urz?dzenia UP4DAR
  4.4 Konfiguracja parametrów pracy
  4.5 Konfiguracja transmisji cyfrowego d?wi?ku
  4.6 Konfiguracja modemu fizycznego
  4.6.1 Znaczenie parametrów modemu   
  4.6.2 Porady do?wiadczonych u?ytkowników
  4.6.3 Samodzielne ustalenie i optymalizacja parametrów
  4.7 Zak?adka m.cz. "Audio"
  4.8 Zak?adka D-PRS    
  4.9 Zak?adka wy?wietlania
  4.10 Zak?adka diagnozy
  4.11 Zak?adka sieci
5. Aktualizacja oprogramowania  
  5.1 Aktualizacja komfortowa
  5.2 Aktualizacja kompletna
    5.2.1 Niezb?dne pliki
    5.2.2 Przebieg procedury
6. Dodatki
  6.1 Wyprowadzenia popularnych mikrofonów
  6.2 Zmiana reflektora  
    6.2.1 Zmiana za pomoc? adresu w "URCALL"
    6.2.2 Zmiana za pomoc? tonów DTMF  
    6.3 Znaczenie klawiszy konfiguratoraPobierz: UP4DAR – instrukcja obs?ugi (pdf, ok. 1 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=105