Biblioteka Radioamatora
Poradnik DMR - wersja skrócona


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, grudzie? 2016

 

Na pro?b? czytelników przygotowane zosta?o równie? skrócone wydanie "Poradnika DMR" poruszaj?ce tylko najwa?niejsze aspekty pracy w tym systemie – dla osób niecierpliwie pragn?cych wyj?? w eter.
Dok?adniejsze informacje na poruszone tutaj i na pozosta?e interesuj?ce tematy znajd? czytelnicy w pe?nym wydaniu "Poradnika DMR" – w tomie nr 26. Spo?ród przytoczonych w pe?nym wydaniu przyk?adów konfiguracji sprz?tu wybrano konfiguracj? PD-365 jako radiostacji stosunkowo najprostszej w przygotowaniu do pracy i w samej pracy w eterze oraz mikroprzemiennika wielosystemowego DV4mini.
Wszystkie omówione parametry konfiguracyjne PD-365 mo?na ?atwo odnale??w konfiguracjach innych modeli – najwy?ej, w zale?no?ci od producenta, pod troch?inn?nazw?. Konfiguracj? pozosta?ych funkcji radiostacji oraz mikroprzemiennika "OpenSpot" przedstawia pe?ne wydanie poradnika.
W wersji skróconej pozostawiono numeracj? ilustracji z wydania pe?nego...Spis tre?ci

Wst?p
System DMR
  Informacje podstawowe
  Grupy rozmówców      
  Strefy             
  Kody CC            
  Kryteria dost?pu do kana?u
  Pliki konfiguracyjne       
  Przeszukiwanie kana?ów     
  Przenoszenie ??czno?ci     
  ??czno?ci simpleksowe      
  ??czno?ci przez przemienniki   
  Sie? DMR-MARC        
  Sie? "OpenHytera"     
  Sie? "Brandmeister"   
Adresowanie w sieci DMR   
  Grupy rozmówców w szczelinie 1   
  Grupy rozmówców w szczelinie 2   
  Grupy rozmówców w Polsce         
  Reflektory       
Radiostacje         
Programowanie radiostacji   
  Programowanie PD-365      
  DV4mini         
Literatura i adresy internetowe  

Pobierz: Skrócony poradnik DMR (pdf, 1 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=110