Biblioteka Radioamatora
Licencja i co dalej - tom 1


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, stycze? 2018


Szybkie wyj?cie w eter po uzyskaniu licencji sprzyja podtrzymaniu zapa?u towarzysz?cego dot?d nauce i przygotowaniom do egzaminu. Rodzajów aktywno?ci jest wiele, a w ofercie sprz?tu radiowego, dodatków i anten ?atwo si? zgubi? nie tylko pocz?tkuj?cym. "?wiat Radio" od pocz?tku 2016 roku zamieszcza na swoich ?amach artyku?y u?atwiaj?ce wybór wyposa?enia, porady konstrukcyjne i operatorskie przeznaczone g?ównie dla pocz?tkuj?cych krótkofalowców w cyklu "Licencja i co dalej". W obecnym skrypcie autor zebra? dla wygody czytelników odcinki opublikowane w latach 2016 i 2017. W niektórych miejscach wprowadzone zosta?y nieznaczne zmiany i uaktualnienia w stosunku do wersji opublikowanej w "?wiecia Radio". W przysz?o?ci w miar? ukazywania si? w druku dalszych odcinków planowane jest przygotowywanie kolejnych tomów.


Spis tre?ci


Wst?p  
1. Licencja i co dalej  
2. Popularne radiostacje KF
3. Radiostacje UKF          
4. Antena dipolowa          
    Troch? teorii              
    O konstrukcjach ogólnie   
    Konstrukcja anteny dipolowej  
5. Antena HB9CV         
6. Monta? wtyków koncentrycznych
7. Anteny – kilka przemy?le?     
8. Najwa?niejsze elementy obs?ugi radiostacji i ich funkcje
9. Propagacja fal radiowych     
10. Praca przez przemienniki   
11. Echolink            
12. ??czno?ci D-Starowe
13. Sie? cyfrowego g?osu DMR     
14. Przemienniki systemu YAESU C4FM  
15. Preselektor na fale krótkie     
16. Propagacja fal ultrakrótkich     
17. Prognozy propagacji         
18. Podr?czne anteny J na pasma 2 m i 70 cm  
Adresy internetowe


Pobierz: Licencja_i_co_dalej - tom 1 (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=113