Biblioteka Radioamatora
Poradnik DMR (wyd. 3)

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 3
Wiede?, luty 2019

 

Wst?p 

Najbardziej w?ród krótkofalowców rozpowszechnionymi systemami cyfrowej transmisji g?osu s? DSTAR, DMR i C4FM. Oprócz niego w wielu krajach krótkofalowcy eksperymentuj? z innymi rozwi?zaniami, takimi jak APCO25, TETRA czy NXDN.
System DMR zosta? opracowany dla potrzeb ??czno?ci profesjonalnej dlatego te? dost?pny na rynku sprz?t (radiostacje, przemienniki) spe?nia stawiane przez ni? wysokie wymagania (norm IP... i MIL...) i jest te? cz?sto wyra?nie dro?szy od urz?dze? przewidzianych g?ównie dla krótkofalowców.
Jednocze?nie niektóre wymogi nie w pe?ni odpowiada?y potrzebom krótkofalowców i dlatego te? konieczne sta?o si? ich dopasowywanie do u?ytku amatorskiego przez opracowanie oprogramowania sieciowego...

 

Spis tre?ci

Wst?p
Wst?p do wydania drugiego
Wst?p do wydania trzeciego
System DMR
  Informacje podstawowe
  Grupy rozmówców
  Strefy
  Kody CC
  Kryteria dost?pu do kana?u
  Pliki konfiguracyjne
  Przeszukiwanie kana?ów
  Przenoszenie ??czno?ci
  ??czno?ci simpleksowe
  ??czno?ci przez przemienniki
  Sie?DMR-MARC
  Sie? "DMR+"
  Sie? "Brandmeister"
Krótkie informacje o pozosta?ych systemach cyfrowej transmisji g?osu stosowanych w krótkofalarstwie
  APCO25
  Tetra
  NXDN
Adresowanie w sieci DMR
  Grupy rozmówców w szczelinie 1
  Grupy rozmówców w szczelinie 2
  Grupy rozmówców w Polsce
  Reflektory
Radiostacje
  Hytera
    PD-365
    PD-685(G)
    PD-785(G)
    X1P/X1E
    PD-505
    MD-655(G)
    MD-785(G)
  Motorola
    DP-4800/4801
    DM-4600/4601
  Tytera
    MD-2017
Programowanie radiostacji
  Programowanie PD-365
    Aktualizacja oprogramowania radiostacji
  Programowanie PD-785(G)
    Ton wywo?awczy 1750 Hz
    DTMF
    Przeszukiwanie pasma
    Sygnalizacja ko?ca relacji
    GPS
    Menu
    Transmisja znaku
  Programowanie MD-2017
  "DV4mini"
  "OpenSpot"
  "OpenSpot 2"
  Uwagi o korzystaniu z mikroprzemienników
Dodatek A. Mapa polskich przemienników DMR
Dodatek B. Obserwacja sieci i aktywno?ci DMR w Internecie
Dodatek C. Przeniesienie pliku konfiguracyjnego na inny model radiostacji "Hytery"
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Poradnik DMR, wyd. 3 (pdf, 6,6 MB).

 

 


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=121