Biblioteka Radioamatora
Miernictwo - tom 2

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede? 2019


Wst?p

Miernictwo elektryczne ma du?e znaczenie w nauce i technice, a wi?c oczywi?cie równie?i w praktyce krótkofalarskiej. Bez wykonywania pomiarów niemo?liwe jest uruchomienie urz?dze? radiowych – ogólnie mówi?c elektronicznych, kontrola ich prawid?owej pracy, diagnoza i usuwanie usterek...


Spis tre?ci

5. Wykres Smitha
6. Pomiary szumowe
  6.1. Pomiar impedancji anteny za pomoc? generatora szumów
  6.2. Pomiar szumów w?asnych czwórnika
  6.3. Pomiar wzmocnienia
  6.4. Pomiar czu?o?ci granicznej odbiornika
  6.5. Pomiar t?umienia kabli
  6.6. Sprawdzenie wskaza? miernika si?y odbioru
  6.7. Pomiary charakterystyk przenoszenia
7. Pomiary przy u?yciu generatorów sygna?owych
  7.1. Generator na LTC1799
  7.2. Generatory dwutonowe do pomiaru nadajników i odbiorników SSB
  7.3. Generatory sygna?owe
  7.4. Pomiary wspó?czynnika skrócenia kabli antenowych
  7.5. Pomiary anten
  7.6. Wobulowany generator do pomiaru charakterystyk filtrów
  7.7. Wykorzystanie nadajnika jako generatora pomiarowego
  7.8. Programowalny generator na obwodzie Si5351
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Miernictwo - tom 2 (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=123