Biblioteka Radioamatora
Anteny krótkofalowe 2


Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede?, lipiec 2020

 

Wst?p

Tematem obecnego tomu s? dalsze rodzaje anten krótkofalowych, które nie znalaz?y miejsca w poprzednim tomie.
?yczymy owocnej lektury. 

 


Spis tre?ci


1. Anteny magnetyczne
  1.1. Konstrukcja
  1.2. Anteny magnetyczne w kszta?cie pó?okr?gu
  1.3. Antena magnetyczna DL5MCC
  1.4. Antena magnetyczna z dodatkowym promiennikiem
  1.5. Magnetyczna delta na 3,5 MHz
  1.6. Antena magnetyczna na zakres 14 – 30 MHz
  1.7. Antena na pasmo 40 m z kondensatorem kablowym
2. Anteny p?tlowe
  2.1. P?tle rezonansowe
  2.2. Poziome anteny p?tlowe
  2.3. Pionowe anteny p?tlowe
  2.4. P?tlowa antena na pasmo 160 m
  2.5. Ma?a p?tla odbiorcza na 160 m
  2.6. Ma?a p?tla nadawcza DK6ED
  2.7. Ca?ofalowa p?tla na pasmo 160 m
3. Wieloelementowe anteny p?tlowe
  3.1. Antena klatkowa Birda
  3.2. Dwup?tlowa antena HB9CV
  3.3. Dwup?tlowa "Niemiecka kostka"
  3.4. Kilkuelementowe anteny p?tlowe
4. Pionowe anteny kierunkowe
  4.1. Anteny z kilkoma elementami promieniuj?cymi
  4.2. Anteny na pasmo 70 cm
  4.3. Anteny z elementami biernymi
  4.4. Trzyelementowa antena HB9RU
  4.5. Dwuelementowa antena na pasmo 40 m
5. Formy szczególne
  5.1. Ma?a p?tla z p?askiego kabla zasilaj?cego
  5.2. Antena typu C
  5.3. Piramida dla pasma 80 m
  5.4. Skrzy?owane dipole do ??czno?ci przez fal? promieniowan? pionowo
6. Anteny pionowe
  6.1. Krótka antena trzypasmowa
  6.2. Anteny wspó?osiowe
  6.3. Anteny GP
  6.4. Kilkupasmowe anteny T
  6.5. Dwupasmowe anteny pionowe
7. Anteny szerokopasmowe
  7.1. Antena T2FD
  7.2. Antena D2T
  7.3. Dipole t?umione
  7.4. Pionowa antena klatkowa
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Anteny krótkofalowe 2 (pdf, 6,5 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=131