Biblioteka Radioamatora
Anteny ultrakrótkofalowe 2


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, lipiec 2020Wst?p

Tematem obecnego tomu s? dalsze rodzaje anten ultrakrótkofalowych, które nie znalaz?y miejsca w poprzednim tomie. Poza r?cznymi radiostacjami, w których antena jest umieszczona bezpo?rednio na gniazdku obudowy we wszystkich pozosta?ych sytuacjach radiostacja jest po??czona z anten? za po?rednictwem linii transmisyjnej. A na liniach dzieje si? wiele ciekawych rzeczy.
?yczymy owocnej lektury.


Spis tre?ci

1. Anteny ?rubowe
2. Anteny z promieniowaniem wstecznym
  2.1. Anteny d?ugie
  2.2. Anteny krótkie
3. Anteny p?tlowe
  3.1. Anteny Yagi z promiennikiem p?tlowym
  3.2. Pi?trowe anteny z promiennikiem p?tlowym
  3.3. Dwupasmowa antena okienna
  3.4. P?tla ósemkowa – podwójny kwadrat
  3.5. Pi?trowa antena z promiennikiem dwukwadratowym
  3.6. Pi?trowa antena delta na pasmo 2 m
  3.7. Prostok?tna antena na pasma 4 i 6 m
  3.8. Antena p?tlowa w kszta?cie klepsydry
  3.9. Skrzy?owane p?tle prostok?tne
  3.10. Pokojowa antena p?tlowa na pasmo 2 m
  3.11. Wielop?tlowe anteny na pasma 23 i 13 cm
4. Anteny pionowe
  4.1. Antena HB9RU
  4.2. Antena HB9RU na pasmo 11 m
  4.3. Anteny wspó?osiowe
  4.4. Antena z d?awikiem mankietowym
  4.5. Antena T2LT z d?awikiem rezonansowym
  4.6. Zestawienie promienników i sposobów dopasowania dla anten pionowych
  4.7. Trzypasmowa antena pionowa ze strojnikami
5. Formy szczególne
  5.1. Dipol kwadratowy
  5.2. Skrzy?owane dipole
  5.3. Potrójna antena p?tlowa
  5.4. Skrzy?owane okr?g?e p?tle
  5.5. Anteny zygzakowate
  5.6. Antena dwuzwojowa na 144 MHz
  5.7. Antena Yagi z promiennikiem J
  5.8. Antena szerokopasmowa w kszta?cie serca
6. Anteny magnetyczne
  6.1. Anteny magnetyczne na pasmo 50 MHz
  6.2. Antena magnetyczna na pasmo 2 m
  6.3. Antena o kszta?cie ósemki
7. Linie transmisyjne
  7.1. Kable wspó?osiowe
  7.2. Linia Goubau
  7.3. Linia dwuprzewodowa
  7.4. Zjawiska wyst?puj?ce w liniach transmisyjnych
  7.5. Transformacja impedancji
  7.6. Wtyczki wspó?osiowe
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Anteny ultrakrótkofalowe 2 (pdf, 6,1 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=132