Biblioteka Radioamatora
Anteny mikrofalowe


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, sierpie? 2020

 

Wst?p

Tom obecny jest po?wi?cony antenom mikrofalowym i obejmuje zasadniczo anteny na pasma od 13 cm wzwy?. W niektórych przypadkach autor podejmuje jednak wycieczki na ni?sze pasma. Podstawy teoretyczne funkcjonowania cz??ci prezentowanych typów anten zosta?y omówione w poprzednich tomach, dlatego te? w obecnym ograniczamy si? do przedstawienia najbardziej interesuj?cych rozwi?za?. Tematyce mikrofal, niektórych rodzajów anten i prze??czników mikrofalowych jest po?wi?cony tom 25 "Biblioteki polskiego krótkofalowca".Spis tre?ci


Wst?p
1. Anteny dipolowe
  1.1. Anteny z reflektorem k?towym
  1.2. Antena Yagi na pasmo 13 cm
  1.3. Antena Yagi na pasmo 23 cm
  1.4. Dopasowanie uk?adów anten
  1.5. P?tlowe anteny Yagi na pasma 23 i 13 cm
2. Anteny falowodowe
  2.1. Anteny puszkowe
  2.2. Anteny tubowe
    2.2.1. Anteny tubowe na pasma 10 i 24 GHz
  2.3. Prze??czniki falowodowe
  2.4. Cyrkulatory
  2.5. Falowody dla pasm amatorskich
  2.6. Szablony do konstrukcji anten tubowych
3. Anteny planarne
  3.1. Sze?cioelementowy uk?ad antenowy na pasmo 23 cm
  3.2. O?mioelementowy uk?ad antenowy na pasma 13 i 9 cm
  3.3. Fabryczne anteny planarne do ??czno?ci naziemnych
  3.4. Anteny planarne do pracy przez satelit? QO-100
4. Anteny paraboliczne
  4.1. Antena z reflektorem cylindrycznym
  4.2. Promienniki dla anten parabolicznych
5. Formy szczególne
  5.1. Antena Vivaldiego
  5.2. Anteny soczewkowe
  5.3. Anteny mikropaskowe
  5.4. Antena dwuzwojowa na pasmo 13 cm
  5.5. Antena dwukwadratowa na 2,4 GHz
6. Anteny szczelinowe
  6.1. Dookólna antena szczelinowa na pasmo 10 GHz
  6.2. Dookólna antena szczelinowa na pasmo 24 GHz
  6.3. Dookólna antena szczelinowa na pasmo 23 cm

Dodatek A: WFS i t?umienie fali odbitej
Dodatek B: Sterowanie bistabilnego przeka?nika antenowego napi?ciem "+12V TX"
Literatura i adresy internetowe

Pobierz: Anteny mikrofalowe (pdf, 6,4 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=133