Biblioteka Radioamatora
Proste odbiorniki amatorskie (2)


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede?, pa?dziernik 2020

 


Spis tre?ci


7. Konstrukcje SP5AHT
  7.1. Sze?ciopasmowy odbiornik "Kasia"
  7.2. "Basia" odbiornik dla pocz?tkuj?cego nas?uchowca
  7.3. Czteropasmowy odbiornik "Sta?" dla pocz?tkuj?cych nas?uchowców
  7.4. Odbiornik "Franek" na pasmo 80 m
  7.5. Odbiornik nas?uchowy UKF
  7.6. Odbiornik nas?uchowy "J?dru?"
8. Odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów
  8.1. Odbiornik radiofoniczny na Si4835
  8.2. Odbiornik UKF z Si4831
9. Anteny aktywne
  9.1. Antena aktywna DL8KDL
  9.2. Ma?a antena aktywna DJ1UGA
  9.3. Antena "Mini Whip"
  9.4. Antena aktywna z p?tl?
  9.5. Antena aktywna ze wzmacniaczem MMIC
  9.6. Aktywna antena ferrytowa na pasmo 80 m
  9.7. Aktywna antena ramowa na pasmo 160 m
10. Uk?ady dodatkowe
  10.1. Preselektory
  10.2. Niskoszumowy wzmacniacz p.cz. o regulowanym wzmocnieniu
  10.3. Konwerter 50/28 MHz
  10.4. Niskoszumowy wzmacniacz w.cz. na tranzystorze dwubramkowym
  10.5. Wzmacniacz w.cz. z regulacj? wzmocnienia
  10.6. Pasmowy filtr wej?ciowy
  10.7. Filtry zaporowe m.cz.
  10.8. Konwerter dla pasma 49 m
  10.9. Przystawka SSB do odbiorników AM
  10.10. Wska?nik lub regenerator telegrafii
  10.11. Prze??czany t?umik o oporno?ci falowej 50 Ω
Dodatek A. Odbiór pseudostereofoniczny
Dodatek B. Diody i tranzystory
  B.1. Charakterystyki tranzystorów z??czowych
  B.2. Charakterystyki tranzystorów polowych
Dodatek C. Diody lambda
Dodatek D. Podstawowe w?asno?ci odbiorników radiowych
  D.1. Krótkie zestawienie w?asno?ci ró?nych typów odbiorników
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Proste odbiorniki amatorskie - tom 2 (pdf, 5,2 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=135