Biblioteka Radioamatora
Mini- i mikrokomputery w krótkofalarstwie (1)

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede?, 
kwiecie? 2021


Komputery ró?nych klas i rodzajów znalaz?y ju? od d?u?szego czasu zastosowanie w krótkofalarstwie. Umo?liwiaj? one prowadzenie ??czno?ci emisjami cyfrowymi RTTY, PSK31, Olivia, SSTV, FT8, JT65 i wieloma innymi w dowolnych pasmach amatorskich. Drug? szerok? dziedzin? zastosowa? jest korzystanie z odbiorników programowalnych (ang. SDR). Odbiorniki takie mog? by? po??czone lokalnie z komputerem u?ytkownika albo by? dost?pne internetowo. Po zainstalowaniu dodatkowych programów mog? tak?e s?u?y? jako bramki radiowo-internetowe APRS albo do odbioru komunikatów lotniczych. Trzecim polem jest prowadzenie ??czno?ci echolinkowych lub w systemach cyfrowego g?osu D-Star, DMR, C4FM itd. W tym przypadku komputer s?u?y jako urz?dzenie wej?ciowo-wyj?ciowe dla systemu komunikacji...


Spis tre?ci

Wst?p
1. Komputery androidowe
  1.1. Android
    1.1.1. Kable OTG
    1.1.2. "FK File Commander"
  1.2. ??czno?ci D-Starowe przez "Peanuta"
  1.3. ??czno?ci D-Starowe przez "BlueDV"
  1.4. ??czno?ci DMR i C4FM w progatmie "Droidstar"
  1.5. ??czno?ci echolinkowe
  1.6. D-Starowa transmisja obrazów
  1.7. APRS
    1.7.1. "APRSdroid"
    1.7.2. Bramka internetowa "Igate2 Pro"
  1.8. Emisje cyfrowe
    1.8.1. Modemy dla emisji cyfrowych
    1.8.2. Programy nadawcze i nadawczo-odbiorcze
    1.8.3. Programy odbiorcze
  1.9. Odbiorniki programowalne
  1.9.1. Odbiorniki lokalne
  1.9.2. Odbiorniki internetowe
2. Komputery z iOS
  2.1. System operacyjny iOS
  2.2. ??czno?ci echolinkowe
  2.3. DMR
  2 4. APRS
  2.5. Emisje cyfrowe
  2.6. Analiza lokalnej sieci
  2.7. Modem odbiorczy
  2.8. Odbiorniki programowalne
    2.8.1. Odbiorniki lokalne
    2.8.2. Odbiorniki internetowe
3. Arduino
  3.0.1. Z??cza
  3.0.2. Programy dla Arduino
  3.0.3. Przerwania w Arduino
  3.1. APRS
    3.1.1. Internetowy klient APRS
    3.1.2. Modem APRS
    3.1.3. Dekoder APRS
  3.2. Generator sygna?owy AM
    3.2.1. Kod ?ród?owy programu OE1CGS
    3.2.2. P?ynne strojenie syntezera
  3.3. Emisje cyfrowe
    3.3.1. Dalekopis Hella
      3.3.1.1. Kod ?ród?owy programu
    3.3.2. WSPR
    3.3.3. Stabilizacja temperatury dla Si5351
    3.3.4. Magistrala I2C
  3.4. Odbiorniki programowalne z Arduino
  3.5. Proste uk?ady pomiarowe
  3.6. Ró?ne pomys?y
Literatura i adresy internetowe

 

Pobierz: Mini- i mikrokomputery w krótkofalarstwie (1) (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=138