Biblioteka Radioamatora
Mini- i mikrokomputery w krótkofalarstwie (2)

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1 Wiede?
kwiecie? 2021

 

Spis tre?ci

4. Procesory programowane w ?rodowisku Arduino
  4.1. ATtiny45
    4.1.1. Radiolatarnia QRSS
    4.1.2. Program radiolatarni QRSS
  4.2. ESP8266
5. Malina
  5.1. Wiadomo?ci ogólne
    5.1.1. System d?wi?kowy
    5.1.2. Pozosta?e z??cza
    5.1.3. Automatyczne wywo?ywanie programów
    5.1.4 Zdalna obs?uga Maliny
  5.2. Programy dla emisji cyfrowych
    5.2.1. Emisja WSPR
  5.3. Programy terminalowe dla emisji cyfrowych
    5.3.1. Fldigi
    5.3.2. WSJT-X
    5.3.3. JS8Call
    5.3.4. QSSTV
    5.3.5. Dire Wolf
  5.4. Odbiorniki programowalne
    5.4.1. Odbiorcza bramka APRS
  5.5. APRS
    5.5.1. Bramka odbiorcza i stacja meteorologiczna
    5.5.2. Instalacja APRX
  5.6. Cyfrowy przeka?nik APRS dla ??czno?ci kryzysowych
  5.7. Echolink
  5.8. Odbiór WSPR na RSPduo i WSJT-X
  5.9. Odbiór cyfrowego d?wi?ku
  5.10. Prosty serwer HTTP
  5.11. "Hamserver Pi"
6. Mikroprzemiennik "PiStar"
  6.1. Szczegó?y konfiguracji w trybie eksperta
  6.2. Oprogramowanie EA7EE
7. Odbiornik programowalny "Kiwi"
8. Wielozakresowy odbiornik FT8 na "Red Pitayi"
9. Nadajnik telegraficzny z PIC10F206

Dodatek A. Elementy q w trasach APRS
Dodatek B. Program radiolatarni z Arduino i Si5351
Dodatek C. Po??czenia w sieciach
  C1. Protokó?y TCP/IP
  C2. Adresy internetowe
  C3. Protokó? AX25
Literatura i adresy internetowe

Pobierz: Mini- i mikrokomputery w krótkofalarstwie (2) (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=139