Krótkofalowiec Polski
Krótkofalowiec Polski - informacje

"Krótkofalowiec Polski" - organ prasowy ZG PZK, ukazuje si? od 1928 roku.

Wydawca: ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT, Warszawa, Polski Zwi?zek Krótkofalowców

• Redaktor Naczelny
Barbara Machowiak SQ3VB; sq3vb@pzk.org.pl, tel. 517-193-682
- Sekretariat ZG PZK
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz adres do korespondencji:
skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13, tel./fax 052-372-16-15, hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl
Konto bankowe: 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797

• Centralne Biuro QSL - adres jw.

• Prezydium ZG PZK
Prezes: Piotr Skrzypczak SP2JMR: sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl
Wiceprezesi:
  Jan D?browski SP2JLR (ds. organiz.); jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl
  Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.); sp3iq@pzk.org.pl
Sekretarz PZK:  Tadeusz Pami?ta SP9HQJ; sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm
Skarbnik: S?awomir Chabiera SP2JMB; slawek@sp2jmb.pl
G?ówna Komisja Rewizyjna
  Przewodnicz?cy: Jerzy Smoczyk SP3GEM; sp3gem@wp.pl
  Wiceprzewodniczacy: Witold Onaczyszyn SP9MRO; sp9mro@pollda.pl
  Sekretarz: Witold Malinowski SP9AAV; sp9aav@gemini.net
Cz?onkowie GKR
  Jerzy Jakubowski SP7CBG; sp7cbg@gmail.com
  Marcin Skóra SQ2BXI; bxi@interia.pl
Inne funkcje przy ZG PZK
  Award Manager PZK: Andrzej Buras SQ7B; sq7b@pzk.org.pl
  ARDF Manager: Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY; krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl
  IARU-MS Manager: W?adys?aw Grabowiecki SP3SUZ; sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 411 556
  Contest Manager: Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX; sp2fax@wp.pl
  Manager-Koordynator ds. ??czno?ci Kryzysowej PZK (EmCom Manager): Rafa? Wolanowski SQ6IYR; sq6iyr@o2.pl
  VHF Manager: Piotr Szo?kowski SP5QAT; pkukf@pzk.org.pl
  QTH Manager: Pawe? Bogubowicz SQ6OXK; sq6oxk@panex.com.pl
  Packet Radio Manager: Marek Kuli?ski SP3AMO; sp3amo@pzk.org.pl
  Manager OH PZK: Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC; sp3tyc@pzk.org.pl
  KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki; SP7DRV; sp7drv@pzk.org.pl
  Oficer ??cznikowy: IARU-PZK - Pawe? Zakrzewski SP7TEV; sp7tev@wp.pl
  Administrator portalu i systemów informatycznych PZK: Zygmunt Szumski SP5ELA; admin@pzk.org.pl
  ARISS Kontakt Koordynator: Dr Armand Budzianowski; SP3QFE kontakt@sp3qfe.net

• Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD; ul. Su?kowskiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 022-724-23-80, 0607-928-029, 0603-545-765, 0505-207-773, 0604-714-321; Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany cz?stotliwo?ci nadawania: niedziela godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM.
Program TV o krótkofalowcach: "Krótkofalowcy Bis": www.videoexpres.pl


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=28