Dyplomy
FIRAC Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


           
INTERNATIONAL
FIRAC - DL
FIRAC - SV
FIRAC - F
FIRAC - OK
FIRAC - HA
FIRAC - I
FIRAC - UA
125-Orient Ex.
FIRAC - OE
POLSKIE KOLEJE W?SKOTOROWE
Wiecej info: www.qsl.net/sp7moa/ax25//hf7jkd
FIRAC - DL-175

· FIRAC AWARD - International Association of the Railway Radio Amateurs

Dyplom przyznawany za zdobycie co najmniej 100 punktów za ??czno?ci z co najmniej cz?onkami 10 Grup FIRAC. Ka?de QSO - 2 pkt. a ze stacj? klubow? - 5 pkt. ??czno?? z cz?onkiem MC - 10 pkt. Ka?da stacja mo?e by? tylko raz zaliczona na danym pa?mie. Pasma i emisje dowolne. Koszt dyplomu - 5 Euro. Zg?oszenie na adres: G4GNQ, Geoff SIMS, 85 Surrey Str. GLOSSOP SK13 7AJ, Derbyshire, England. Info: g4gnq@hotmail.co.uk.

Aktywne Grupy FIRAC: DL, F, G, HA, HB, I, LA, LX, LZ, OE, OH, OK/OM, ON, OZ, SM, SP, S5, UR, YO.

 

· FIRAC - DL Award

Dyplom przyznawany za zdobycie 25 punktów. Naj?atwiej go zdoby? podczas zawodów FIRAC w pierwsz? sobot? czerwca ka?dego roku. Ka?da ??czno?? - 1 pkt. Ka?da stacja klubowa przyznaje 2 pkt. QSO ze stacj? klubow? EFA obowi?zkowa. Ka?da stacja mo?e by? tylko raz zaliczona na danym pa?mie. Pasma i emisje dowolne. Zalicza si? ??czno?ci od 1991 r. Koszt dyplomu - 6 Euro lub 7 USD. Zg?oszenie - lista GCR do EFA: Hans Piehler DL8ARJ, August- Bebel- Straße 5, D-07639 Bad Klosterlausnitz, Germany. W przypadku zg?oszenia za udzia? w czerwcowych zawodach wystarczy tylko wykaz QSO. Klub niemieckich kolejarzy aktywny jest w ?rody o godz. 17:00 Z na 3.645 MHz. Info: dl8arj@darc.de.

 

· FIRAC - SV Award

Dyplom wydawany za ??czno?ci z miastami przez jakie przeje?d?a s?ynny "Orient Express" i dost?pny w 2 klasach zale?nych od ilo?ci miast:

Klasa 1 - za nawi?zanie ??czno?ci ze wszystkimi 34 miastami

Klasa 2 - za nawi?zanie ??czno?ci z 16 miastami.
Zalicza si? ??czno?ci po 01.01.1958 r. Pasma i emisje dowolne ale mo?na ubiega? si? o dyplom za pojedyncz? emisj? - CW lub SSB. Koszt dyplomu - 10 Euro lub 10 IRC. Zg?oszenie - lista GCR na adres: RAAG, P.O. BOX 3564, 102 10 Athens, Geece.

Miasta: Athens (SV1), Basel (HB9), Belgrade (YU), Berlin (DL), Brussels (ON), Bucharest (YO), Budapest (HA), Calais (F), Chur, (HB9), Cologne (DL), Constantinople (Istanbul) (TA2), Dijon (F), Frankfurt (DL), Giurgiu (LZ), Innsbruck (OE), Lausanne (HB9), London (G), Milan (I), Munich (DL), Nis (YU), Oostende (ON), Paris (F), Plovdiv (LZ), Prague (OK), Ruse (LZ), Sofia (LZ), Strasburg (F), Trieste (I), Thessalonica (SV2), Varna (LZ), Venice (I), Vienna OE), Zagreb (YU), Zurich (HB9).

 

· FIRAC - F Award

Zg?oszenie - lista GCR i op?ata 4 Euro lub 5 IRCs wysy?a? do: F6FKK, Roland Rousseau, 15, avenue du Coustou, F- 31650 Saint Orens de Gameville, France.
Dla stacji SWL dyplom jest bezp?atny i wystarczy zg?oszenie z podstawowymi danymi i podpisanym o?wiadczeniem o posiadanych kartach.

 

· FIRAC - OK Award

Dyplom ten mo?na zdoby? za ??czno?ci z 5 miastami le??cymi na trasie poci?gu Wiede? - Brno plus 1 QSO z cz?onkiem klubu OK/OM FIRAC lub z OE FIRAC - lub za ??czno?ci z 5 cz?onkami klubów OM- FIRAC lub OE- FIRAC plus jedno QSO z dowolnym miastem na trasie kolej.

Miasta OE - Wien, Treisengasse, Handelskai, Strandbaeder, Floridsdorf, Leopoldau, Suessenbrun, Deutsch Wagram, Helmahof, Strasshof, Silberwald, Gaenserndorf, Weikendorf- Doerfles, Tallesbrunn, Angern, Stillfried, Duernkrut, Jedenspeigen, Sierndorf a.d. March, Droesing, Hohenau, Rabensburg, Bernhardsthal.

Miasta OK - Breclav, Ladna, Podvin, Rakvice, Zajecii, Sakvice, Hustopece, Popice, Pouzdrany, Vranowice, Zabcice, Hrusovany u Brna, Vojkovice n, Svratkou, Rajhrad, Popovice u Rajhradu, Modrice, Brno.

Koszt dyplomu - 5 IRC. Zg?oszenie - lista GCR na adres: Jiri Stanka OK2PKY, Dobrovskeho 13, 612 00 Brno, Czech Republic.

 

· FIRAC - HA Award

W?gierska Sekcja FIRAC przyznaje dyplom za potwierdzone co najmnie 10 ??czno?ci ze stacjami HA/HG, cz?onkami FIRAC po 01.01.1991 r. Ka?de stacja - cz?onek FIRAC-HA mo?e by? zaliczona tylko jeden raz, bez wzgl?du na pasmo i emisj?. Zg?oszenie - lista GCR wraz z op?at? - 7 IRC albo 10 Euro na adres: Dr. Ferenczy Imre, 9002 Gy?r, Pf. 143, Hungary. Info: iferdr@t- online.hu.

Cz?onkowie Hungarian FIRAC:
HA: HA0BAS, HA0IV, HA0LW, HA0MO, HA1FI, HA1FL, HA1FV, HA1SR, HA1UD, HA1VQ, HA1WD, HA1WJ, HA1WP, HA2EBE, HA3FTV, HA3NE, HA5AK, HA5BSW, HA5FJB, HA5IX, HA5KB, HA5OIX, HA5SZP, HA6IBA, HA6VR, HA6XD, HA6ZL, HA6ZQ, HA7MW, HA7RS, HA8DO, HA8IC, HA8QJ, HA8QO, HA9MBB, HA9RR
HG: HG0EM, HG1DJS, HG1DLC, HG1DLS, HG1IU, HG3FLK, HG3FTD, HG5 516, HG5AKW, HG5BSG, HG5BSX, HG7JMH, HG7WGQ

Byli cz?onkowie:
HA: 1DAB, 1DDU, 1DLJ, 1HTT, 1SW, 1TS, 1YB, 2PH, 2RD, 3FTV, 3GG, 3NM, 3OE, 3OW, 3RG, 3RJ, 3UN, 4XY, 4YD, 5AVJ, 5OKB, 5TR, 5ZP, 6VJ, 7AU, 7JIV, 7JJC, 7JSJ, 7PE, 7UM, 8DR, 8JL, 8VW, 8VWX.

HG: 0ET, 0ETA, 0OH, 1DJX, 1GNW, 1RJA, 3FBF, 3FNF, 3FNG, 3FNN, 3FTI, 3TB, 3UC, 5BSV, 5BSY, 6IAS, 6IOS, 6XO, 6XS, 6XT, 7AU, 7BC, 7BG, 7JGW, 7JRF, 7JKV, 7JNL, 7JRI, 7JTA, 7OP, 7WW, 8JL, 8LKA, 8LNJ, 8LTQ, 8QJ, 9MAY, 32FC, 41FC, 46FC.

 

· FIRAC - Italy Award

Dyplom wydawany za ??czno?ci w corocznych zawodach w dniach 01- 15 marca. Co roku inna grafika dyplomu.

Klasa A - pasma 1.8- 3.5- 7 MHz. nale?y zdoby? 20 pkt.

Klasa B - pasma 14- 21- 28 MHz. nale?y zdoby? 5 pkt.

Klasa C - pasmo 50 MHz (i wy?ej) nale?y zdoby? 5 pkt.

Pasma i emisje dowolne i z dan? stacj? mo?na zaliczy? jedn? ??czno?? dziennie dowoln? emisj? i na dowolnym pa?mie za 1 pkt. Mo?na zmieni? pasmo lub emisj? po 10 minutach. Dla dyplomu Klasy-C nie licz? si? ??czno?ci przez przemienniki, satelity. Codziennie w tym czasie b?dzie pracowa?a jedna stacja joler daj?ca 3 pkt. Stacje GIRF loguj? RST, kolejny numer ??czno?ci i UTC (QTH- lokator). Koszt dyplomu - 10 Euro. Do Award Managera nale?y przes?a? wyci?g z logu do 30 kwietnia ka?dego roku na adres: Gianfranco Mariutti, Via Postioma 112, I- 31050 Villorba (TV), Italy.

 

· FIRAC - UA Award

Dyplom TRANSSIB wydawany przez Grup? z Irkucka za ??czno?ci ze stacj? pocz?tkow? trasy Transsyberyjskiej czyli z Moskwy (UA3A..), ko?cowej czyli W?adywostok (UA0L..) i ?rodkowej - Irkuck (UA0S..). W sumie - 3 QSOs na dowolnym pa?mie i dowoln? emisj? po 1.07.2005r. Dost?pne s? nalepki za ??czno?ci na QRP. Koszt dyplomu - 10 IRC lub 10 USD (je?li dojd? [hi]) a nalepki - 4 IRC. Zg?oszenie (bez kartQSL) na adres: Arkady Erbaev - RZ0SB, P.O. 285, Irkutsk 664033, Russia. Info: rz0sb@angara.ru

 

· FIRAC - OE Award
FIRAC-OE - stacja klubowa - OE5XEM, OE5XBB, OE6XBB, OE7XBB, OE8XBB...?
Koszt - 10 Euro a zg?oszenia na adres: Award Manager OE1HVC, Herbert Vanecek, Malborghetgasse 29/1/3, A- 1100 Wien. Info: herbert.vanecek@chello.at.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=34