Dyplomy
777 Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


DYPLOM "777"
777 - GOLD
RZEKI SYBERII

Klub "777" skupia krótkofalowców z co najmniej 20 letnim sta?em pracy w eterze, emerytów i rencistów.

 

Dyplom "777"

Dyplom "777" jest w 3 klasach:

Klasa 3 - nale?y zdoby? 707 pkt.

Klasa 2 - nale?y zdoby? dyplom kl.3 plus kolejne 707 pkt.

Klasa 1 - nale?y najpierw dyplom Kl.3 i Kl.2 plus kolejne 707 pkt.

Cz?onek klubu na koniec QSO podaje ilo?? lat sta?u pracy w eterze i jest to liczba pkt. do dyplomu. Zalicza si? ??czno?ci po 12.04.2003r. Dyplom mo?na zdoby? tylko w jednym roku kalendarzowym. Pasma i emisje dowolne i mo?na powtarza? QSO z tym samym cz?onkiem klubu na innych pasmach i na tym samym ale w innej klasie dyplomu. Po uzyskaniu 3 klas dyplomów mo?na ubiega? si? o cz?onkostwo w klubie bez wzgl?du na ilo?? lat pracy w eterze. Zg?oszenie - wyci?g z dziennika i op?ata - 5 Euro na adres: Anatoly S. Zhukov, 652563 Polysaevo, ul. Bakinskaya 18-6, Box 790, Russia. Dla rencistów zni?ka 50%. 

info: rv9us@rambler.ru

Cz?onkowie klubu "777": RA0WIZ, RA9UDD, RV0AAT, RV9UO, RZ9UF, RZ9UT, RZ9UZ, UA9USH, RK9UG, RA0WJJ, RA9ON, RA9UDQ, RA9UG, RA9UGO, RA9UGU, RA9UHF, RA9UJH, RA9UKI, RA9UKO, RA9UN, RA9UQW, RA9USB, RA9UT, RA9UU, RA9YAT, RA9YY, RU0AQ, RU9UT, RV9OM, RV9UC, RV9UD, RV9UR, RV9US, RW0AО, RW9YE, RX9UGW, RX9UN, RZ9OJ, RZ9OO, UA0ADU, UA0AGA, UA0WBW, UA0WEC, UA6AGE, UA9AMO, UA9OA, UA9ODX, UA9OU, UA9UCI, UA9UDX, UA9UED, UA9UER, UA9UFT, UA9UGQ, UA9ULY, UA9UMD, UA9UNA, UA9UOG, UA9UPK, UA9URD, UA9URI, UA9USI, UA9YFX, UA9YHJ, UA9YK, UA9YTN, UA9ZB, UA9ZF, UA9ZO, UN7JC, UN7JCN.


777 - GOLD

Dyplom ten przyznawany jest za nawi?zanie min. 100 ??czno?ci z cz?onkami klubu "777" i z nie mniej ni? 50 "subiektów" (województw) Federacji Rosyjskiej w tym obowi?zkowo 10 subiektów FR w których s? zarejestrowani cz?onkowie klubu "777". Zalicza si? ??czno?ci po 01.11.2003 r. Pasma i emisje dowolne. Dozwolone s? powtórzone QSO z t? sam? stacj? na innych pasmach. Zdobywanie dyplomu nie ma ogranicze? czasowych. Wszystkie dodatkowe warunki jak: op?ata i adres ten sam jak na "podstawowy" dyplom czyli - "777". 

Lista subiektów FR, gdzie zarejestrowani s? cz?onkowie klubu "777":

1. Кемеровская область, 2. Красноярский край, 3. Республика Хакасия, 4. Республика Алтай, 5. Алтайский край, 6. Новосибирская областsь, 7. Омская область, 8. Краснодарский край, 9. Тюменская область, 10. Белгородская область, 11. Свердловская область, 12. Читинская область, 13. Челябинская область, 14. Республика Тува.


RZEKI SYBERII

Do dyplomu zalicza si? ??czno?ci ze stacjami pracuj?cymi w dorzeczach 3 rzek Syberii: Ob., Lena i Jenisej. Zaliczana jest ka?da rzeka niezale?nie od d?ugo?ci, szeroko?ci i g??boko?ci ale posiadaj?ca w?asn? nazw?. Stacja nie mo?e znajdowa? si? dalej ni? 10km od brzegu. Dyplom jest w 3 klasach:

Klasa 3 - za ??czno?ci ze stacjami ze 100 ró?nych rzek, w tym obowi?zkowo z 10 cz?onkami klubu "777".

Klasa 2 - za ??czno?ci ze stacjami z 200 ró?nych rzek, w tym obowi?zkowo z 20 cz?onkami klubu "777".

Klasa 1 - za ??czno?ci ze stacjami z 300 ró?nych rzek, w tym obowi?zkowo z 30 cz?onkami klubu "777"

Pasma i emisje dowolne. Wszystkie dodatkowe warunki jak: op?ata, zg?oszenie i  adres ten sam jak na dyplom "podstawowy" czyli - "777".


KUZBASS 777

Dyplom przyznawany za zdobycie 1000 pkt. za ??czno?ci ze stacjami z Regionu Kamerowo i z min. 20 cz?onkami klubu "777". Zalicza si? ??czno?ci po 01.01.2005r. Stacje z Regionu Kamerowo przyznaj? 10 pkt. a cz?onkowie klubu "777" przyznaj? tyle pkt. ile lat posiadaj? licencj?. Pasma i emisje dowolne. Wszystkie dodatkowe warunki jak: op?ata i  adres ten sam jak na dyplom "podstawowy" czyli - "777".

 

YL 777

Dyplom przyznawany za nawi?zanie min. 3 ??czno?ci ze operatorem YL cz?onkiniami klubu "777". Zalicza si? ??czno?ci po 01.12.2005r. Wszystkie pozosta?e dane do dyplomu jak na dyplom podstawowy - "777". Znaki stacji YL:
UA9YIM - Надежда
RW9UIN - Люба
RW9UGP - Галина
UA9OCI - Ольга
UA9JQW - Нина


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=35