Dyplomy
Galapagos Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


Dyplom wydawany przez DX-TA-SEA DX Club (WW8DX) za nawi?zanie min. 3 potwierdzonych ??czno?ci/ nas?uchów z ró?nymi stacjami HC8/HD8 z wysp Galapagos. Za potwierdzone 8 ??czno?ci z wysp? Galapagos w tym musi by? znak HD8 przyznawana jest specjalna nalepka. Zalicza si? ??czno?ci po 20.11.1945 r. Mo?na dodatkowo ubiega? si? o dyplom za jedn? emisj? i za jedno pasmo i za QRP (5W). Op?ata - 5 USD. Nalepka - 2 USD lub 4 IRC. Zg?oszenie - lista GCR na adres: NE8Z/HC1MD, Dr Rick Dorsch, PO BOX 616, Hamburg, MI 48139-0616, USA.

?ó?w na dyplomie ma 170 lat i wa?y 600 kg.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=37