Dyplomy
IPARC Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B

 

International
Police
Association
Radio
Club

OE - IPARC
SHA-50
S5 - IPARC
HB9 - IPARC
HA - IPARC
ON - IPARC
USA - IPARC
THE FLAMINGO AWARD
DR.WATSON

OE - IPARC Award

Dyplom wydawany jest przez austriack? Sekcj? Stowarzyszenia Policjantów za zgromadzenie 100 pkt. i nale?y nawi?za? ??czno?ci z co najmniej jedn? stacj? klubow? IPARC i 5 cz?onkami austriackiej sekcji IPARC. Punkty liczone w/g zasady:
QSO z cz?onkami IPARC w?asnego kraju - 2 pkt.
QSO z cz?onkami IPARC z innego kraju na swoim kontynencie - 5 punktów
QSO z krajów cz?onkowskich IPARC na innych kontynentach (lista DXCC) - 10 punktów.
Kluby IPARC przyznaj? dwa razy wi?cej punktów na ka?dym pa?mie.
??czno?ci po 02.06.1984r. Koszt dyplomu 5 Euro lub 5 IRC. Zg?oszenia na adres: Hans Kienberger OE8KIK, Reding-Ahornweg 8, A-9400 Wolfsberg, Austria. 


SHERLOCK HOLMES AWARD (SHA)
Dyplom wydawany przez Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów - Radio-Club IPARC od 01.03.1976r. i w zale?no?ci od klasy dyplomu nale? zdoby? pkt.:
Klasa pkt. kraj - IPA
SHA 50 50 1
SHA 100 100 1
SHA 200 200 1
SHA Trophy Silver 750 10
SHA Trophy Gold 1250 20


QSO z cz?onkami IPARC z krajów z w?asnego kontynentu - 5 pkt.

QSO z cz?onkami IPARC z innych kontynentów - 10 pkt.

QSO ze stacjami klubowymi cz?onkami IPARC - licz? si? podwójnie. Ka?da stacja na jednym pa?mie mo?e by? zaliczona tylko raz. Koszt dyplomu SHA - 5 Euro lub 7 USD a Trophy - 25 Euro lub - 30 USD. Zg?oszenie na adres:Horst Römer DL1GBP, Th.Fontane Str. 25, D-17489 Greifswald, Germany.
Info: dl1gbp@darc.de

S5 - IPARC Award

Dyplom wydawany za ??czno?ci z cz?onkami Sekcji IPARC i nale?y zdoby? 6 pkt. Cz?onkowie IPARC przyznaj? 1 pkt. Stacje: S5IPA, S50IPA, S52IPA, S53IPA, S59IPA - 2 pkt. ??czno?ci po 01.11.1995r. Koszt dyplomu - 7 USD lub 7 Euro. Zg?oszenie na adres: Pivk Milan S58MU, Podgora 28, SI-4224, vas Gorenja, S?owenia.


HB9 - IPARC Award

Dyplom mo?na zdoby? za ??czno?? ze dowoln? stacj?: HB9IPA, HB9P lub HB9X, plus dwoma cz?onkami szwajcarskiego klubu IPARC (HB9X ju? nie jest aktywny, ale do dyplom si? licz?). QSO zalicza si? po 01.01.1985r. Pasma i emisje dowolne. Koszt dyplomu - 6 USD. Dla SWL warunki te same. Zg?oszenie kierowa? do: Alex Kueffer HB9FND, Haltenstrasse 41, 3715 Adelboden, Switzerland.


HA - IPARC Award

W?gierska Sekcja (FMD) policjantów wydaje ten dyplom a do jego zdobycia nale?y nawi?za? min 3 QSO z poni?szej listy. ??czno?? ze stacj? klubow? HG3IPA jest obowi?zkowa. Zalicza si? ??czno?ci po 01.012009r. Pasma i emisje dowolne. Koszt –8 Euro lub 10 USD. Wniosek na adres: Kutasi Gábor HA3JB, P.O.Box: 243, H-8601 Siófok, Hungary.

Cz?onkinie HA-IPA Club: HG3IPA, HG1000PAX, HG450EV, HA806IHA, HA6IHA, OM/HA3JB, SV4/HA3JB, SV8/HA3JB, 3V8BB (tylko! 16/06/1995!), HA3JB , TA1/HA3JB, TA2/HA3JB, 9A/HA3JB, S5/HA3JB, IK4/HA3JB, DL/HA3JB, HB0/HA3JB, XE2/HA3JB, W5/HA3JB, OM9AJB, SP9/HA3JB, LZ/HA3JB, ON/HA3JB, PA/HA3JB, LX/HA3JB, F/HA3JB.


ON - IPARC Award

Dyplom przyznaje si? za potwierdzone ??czno?ci ze stacj? klubow? ON4IPA ( OS4IPA, OT4IPA, 4S7/ON4IPA, LX/ON4IPA, itp.) i dwóch innych cz?onków belgijskiej sekcji IPARC. Dyplom wydawany jest za ka?d? emisj? - SSB, CW, cyfrowe jak równie? za Mixed. ??czno?ci zalicza si? od 0 1.01. 1984 r. Koszt dyplomu - 10 Euro lub 10 USD. Zg?oszenia na adres: Roger Vandenbussche - ON6WR, Vrijhavenstraat 33A, B-8400 Oostende, Belgium. 


USA - IPARC Award

Info: w6rf@cox.net, International Police Association Radio Club - USA

IPARC Awards Mgr. Rob Faulkner W6RF, 3066 Lake Barkley Rd. Henderson, NV 89052, USA


ZS - IPARC Award

Aby uzyska? ten dyplom nale?y nawi?za? potwierdzone dwustronne ??czno?ci ze stacj? klubow? ZS4IPA plus cztery inne QSO z co najmniej dwóch innych klubów.
Koszt dyplomu -10 USD. Zg?oszenia z op?at? na adres: Award Manager: Franz Heidler - ZS4AE, PO Box 1902, Award Managera, 9460 Welkom, South Africa. 

International Police Association Radio Club - Canada
International Police Association Radio Club - Denmark
International Police Association Radio Club - Germany


IPARC Nets
Unites States Section

Time Dates Freq Comments
1700 Z SUN & WED 21.410 MHz (15M) US section net
1700 Z SUN & WED 14.240 MHz (20M) Alternate Freq.
1715 Z SUN & WED 7.175 MHz (40M) Alternate Freq.
1700 Z FRIDAY 7.175 MHz West & East Coast Net
0300 Z SUN & TUE. 3.850 MHz

West & East Coast Net

1615 Z MON. - FRI. 147.270 MHz Los Angeles 2M net
1500 Z MON/ WED/ FRI 7200 MHz East Coast net


CANADA

1700 Z SATURDAY 21.410 MHz Alt. Freq. 14.240 MHz


U.K.

1900 Z SUNDAY 3.760 MHz 1800Z in summer
1930 Z SUNDAY (LOCAL) 144.350 MHz 1800Z in summer


GERMANY

1645 Z THURSDAY 3.680 MHz
1000 Z SUNDAY 7.184 MHz


AUSTRALIA & NEW ZEALAND

0030 Z SUN & WED 14.240MHz


THE NETHERLANDS

2000 Z TUESDAY 3.690 MHz
2000 Z TUESDAY (LOCAL) 145.425 MHz NORTHERN
2015 Z TUESDAY (LOCAL) 145.425 MHz EASTERN
2030 Z TUESDAY (LOCAL) 145.425 MHz SOUTHERN
2045 Z TUESDAY (LOCAL) 145.425 MHz WESTERN


IRELAND

2100 Z MONDAY 3.680 MHz


ALL EUROPEAN COMMUNITY

1100 THURSDAY 14.240 MHz OR 14.245 MHz


AUSTRIA

2100 Z TUESDAY 3.680 MHz
2200 Z TUESDAY (LOCAL) 3.680 MHz
0800 Z SUNDAY 3.680 MHz


SOUTH AFRICA

1700 Z THURSDAY 14.240 MHz OR 14.245 MHz


JAPAN POLICE CLUB

0100 Z SUN (SAT IN USA) 21.410 MHz If you can't break in on SSB
1100 Z DAILY 14.150 MHz try CW
2000 Z DAILY 14.150 MHz


FRANCE

0730 Z 7.040 MHz Awards Mgr. F5LUT
0730 Z 7.060 MHz  

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=38