Dyplomy
Russian Arctica Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B

D.A.T.
Arktika

D.A.T. ДИПЛОМ АРКТИЧЕСКИХ ТРАСС
( Tras Arktycznych)
Aby zdoby? dyplom podstawowy nale?y zgromadzi? ilo?? punktów równ? liczbie kilometrów od swojego QTH do Bieguna Pó?nocnego. Punkty daj?:
- cz?onkowie klubu - 50 pkt. Lista.
- stacjami z regionów arktycznych: Alaski, Szpitsbergenu, Grenlandii, polarne rejony Skandynawii, polarne rejony Rosji - UA1Z, UA1P, UA9X, UA9K, UA0B, UA0K, UA0Q - 50 pkt. Lista DAT-QTH.
- QSO ze stacjami z wysp Arktyki - 100 pkt.
- QSO ze stacj? pracuj?c? z Bieguna Pó?nocnego - 200 pkt.
Punkty za ??czno?? na 160 m mno?y si? x4. Zalicza si? ??czno?ci po 01.01.2000 r. ??czno?? z ka?d? stacj? z listy cz?onków (poni?ej) zalicza si? tylko jeden raz a QSO z ka?dym "DQT-QTH" mo?na powtarza? na innym pa?mie i inn? emisj?. Koszt dyplomu - 10 USD. Zg?oszenie na druku. Wszelkie zapytania na e-mail RA3NC.
100 DAT-QTH

Dyplom przyznawany wy??cznie dla ju? posiadaj?cych dyplom podstawowy "D.A.T." i nale?y posiada? 100 DAT-QTH. S? te? kolejne stopnie dyplomu - 200 DAT-QTH, 300 DAT-QTH i Honor-Roll-DAT. Brakuj?c? ilo?? mo?na zast?pi? ??czno?ciami z cz?onkami klubu ale nie mo?e ona przekracza? 20% ca?kowitej ilo?ci. Podstawowe kryterium oktre?lenia DAT to po?o?enie stacji która powinna nadawa? powy?ej 66 równole?nika. Zalicza si? ??czno?ci od 01.01.2000r. Obrazek dyplomu to zdj?cie jakie wykona? UA1ONY z helikoptera na Nowej Ziemi. Warunki jak dla dyplomu "D.A.T."

RAA (RADIOCLUB "Arktika" AWARD)
Dyplom podstawowy zdobywa si? w jednym roku kalendarzowym od 1 wrze?nia do wrze?nia roku nast?pnego i nale?y zdoby? 67 pkt. Ka?dy cz?onek klubu za QSO przyznaje 3 pkt. ??czno?? ze stacj? z terenów polarnych nie b?d?c? cz?onkiem klubu - 1 pkt. ??czno?ci mo?na powtarza? ale na innym pa?mie lub inn? emisj?. Koszt dyplomu - 8 USD lub 10 IRC i nale?y wys?a? do KY2T. Zg?oszenie - lista GCR na adres: Максурову Александру Валерьевичу (RZ6MO), а/я 8, г. Новочеркасск, Ростовская обл., 346400. Op?at? lepiej wys?a? do Managera KY2T. Dyplom mo?na równie? zdoby? podczas obchodów "Dni Klubu Arktika" (wrzesie?) i wtedy wystarcz? ??czno?ci z 20 cz?onkami klubu.

Vimpel "Arktika-V"
Proporczyk pierwszy raz wydany w 1994 r. w 5-lecie klubu i wznowiony w 15-lecie czyli w 2004 r. i wydawany oprócz podstawowego dyplomu "RAA" za uzyskanie 100 pkt. w systemie punktowym tego dyplomu. Op?ata jak za dyplom RAA. Proporczyk mo?na równie? zdoby?  za ??czno?ci z 30 cz?onkami klubu podczas "Dni Klubu Arktika" lub za zaj?cie najdalej 6 miejsca w tych zawodach i wtedy proporczyk jest bezp?atny. Wszelkie info do RZ6MO

Medal do dyplomu "RAA"
Specjalny medal do dyplomu "RAA" wydawana jest oprócz podstawowego dyplomu, je?eli wnioskodawca uzyska? w roku 167 punktów w systemie punktów dyplom "RAA" i op?ata jak za ten dyplom lub za QSO z 50 cz?onków klubu w "Dniach Klubu" lub za zaj?cie do 3 miejsca w tych zawodach i wtedy dyplom jest bezp?atny. Info równie? u RZ6MO. Adres: Maksurovu Alexander V., PO Box 8, Novocherkask, Rostov Region, 346400, Russia.

Vimpel "Arktika-V"

Medal do dyplomu "RAA"
Lista cz?onków:DF1QM, DL3UF (ex: RA9ASH), EW4IDP (ex: UA0BAD), IK4MED, JW0IA (UR5MMH), KY2T (ex: UZ3AZG), R2MWO, R2MWO, RA0BA, RA0BM, RA1AEZ, RA1AY (ex: UA9KG), RA1CW, RA1TP (ex: RA1ZU), RA1ZZ (ex: UA1ZKZ), RA3AMG (5B4AHI), RA3ARS, RA3ATX, RA3DE, RA3DH (ex: UA1P, UA0B), RA3DN (ex: RA0BN), RA3NC, RA3NM, RA3OU, RA4NH/9 (ex: RV9XH), RA6DB (ex: RV6AFX/9), RA9CCU, RA9CNC, RA9CUS, RA9DZ (ex: UA9XR), RA9JBA, RA9JG, RA9KO, RA9SG, RA9SN (ex: UA9XBD), RA9XB, RA9XE, RA9XQ, RA9XRH, RA9XV, RA9XX, RA9XZ, RD3AD, RD3AL (ex: UA6LLA/3, RA9XDO), RK0AA (ex: RA0BR), RK3AD, RK3AW, RK3AZG (op. RK3AW, RA3ATX), RK3DVO, RK3QWM, RK4HD (ex: RA1ZA), RK6LL, RK6LWA (op. RZ6MF, RW6MF), RK9XWI, RK9XWO (op. RV9XJ), RK9XWW, RK9XXF, RK9XXS, RN0JZ (ex: RU3XZ, UA0KAZ), RN3DA, RN3FY (ex: UA0QCG), RN3TA (ex: UR5VAA, RN6AT), RN6DC (ex: RK6AJF, UA0BIG), RN6LTO, RN9AE, RU0AO (ex: UA1ZKE), RU0BW, RU0SU, RU1ZM, RU3AWC, RU3GN (ex: UA9XEN), RU3HD, RU4WG (ex: UA4WNH), RU6MM/1 (ex: UA0JHA), RU9CI, RV3BC, RV3IC, RV3ID, RV9CQ, RV9OM, RV9XE, RV9XJ, RV9XL (ex: UA9XEU), RV9XQ, RW0AJ, RW0IK, RW1CM (ex: UA1PAU), RW1ZA, RW1ZK (ex: UA1ZLT), RW3PY (ex: RA9XAS), RW3QJ, RW3XK (ex: UA9XMK), RW4NX, RW6MF, RW6MO (ex: RV6LNM), RW9XB (ex: UA9XMM), RW9XC (ex: UA9XTA, UA1PBF), RW9XD (ex: UA9XBR), RW9XU (UR9MQ), RX0QA (UT3IQ), RX3BP, RX3BP, RX3DK (ex: RW0LOG/0, /mm), RX3MB, RX3XP (ex: JW0E), RX6ABL (ex: 4K2/UV6ABL), RZ1OM (ex: 4K4OM), RZ3AXG (op. RV3BC, RD3AL), RZ3EC, RZ3VK (ex: RW0BC), RZ3VY (ex: UA1ONY), RZ6BA, RZ6MF (ex: RA6LMF), RZ6MO (ex: UA6LTO/9, RA9XO), RZ9CX, RZ9UT, U1AU, UA0BA, UA0BCP, UA0BCT, UA0BDS, UA0BFW, UA0BGC, UA0BGQ, UA0BIV, UA0BJB, UA0DW, UA0KAO/4, UA0QPA, UA1ADV, UA1APX (ex: UA9XHV), UA1AVU, UA1Z, UA1ZJW, UA1ZKF, UA1ZKW, UA1ZPC, UA1ZZ, UA2FDM, UA3MGA, UA3TU, UA3WFM, UA3WY, UA6HON, UA6LBB (ex: UA9XBA), UA9CGL, UA9JRN, UA9KDF, UA9UBN (ex: UA9K), UA9XAB, UA9XBI, UA9XC, UA9XCL, UA9XCW, UA9XEX, UA9XJS, UA9XKB/3, UA9XL, UA9XLY, UA9XMD, UA9XQD, UA9XRN, UA9XRP, UA9XS, UA9XSJ, UA9XSZ, UA9XTB, UA9XTF, UA9XV, UA9XW, UA9XX, UA9YC (ex: UA0HAO), UA9ZZ, UE6MAC, UE9XVA, UN7EX, UN9M, UR5MA, US1UU (ex: UA0KL), US6IVB (xyl US6IVC), US6IVC (ex: JW0HR), US7TJ (ex: UA0BAN), US9MM (ex: UA9XIC), UT/RA9KD, UV3MB/UA0K), UY2IYY, UY5XE, VU2UR (AT0ANT).

"RAEM" Award 
Dyplom wydawany od 1972r. dla upami?tnienia Ernsta Krenkla (24.12.1903 - 09.12.1971 r.) a od 2006 jest to druga wersja dyplomu. Zalicza si? ??czno?ci od 10.12.1971 r. i nale?y zgromadzi? 68 pkt. (liczba lat ?ycia E.Krenkla) wg zasady:
- QSO ze stacj? REAM - 15 pkt.
- QSO z R1AEM, R3AEM, R4AEM, R6AEM, R9AEM, R0AEM - 10 pkt.
Stacjami które pracowa?y w 2003 r. w 100-n? rocznice urodzin. - QSO ze stacjami pracuj?cymi z arktycznych wysp.
- QSO z dowoln? stacj? stacj? pracuj?c? po za kr?giem polarnym. Dyplom podstawowy (Basic) przyznawany za QSO dowolnymi emisjami.
Dyplom honorowy (pieczetnyj) za QSO wy??cznie na CW. Punkty mo?na zdobywa? w zawodach RAEM w grudniu ka?dego roku.
Zg?oszenie - lista GCR wraz z op?at? - 10 IRC na adres: Fedenko W?adimir Iwanowicz, PO Box 88, 119311 Moskwa, Russia.
Arcitc World Award Dyplom przyznawany za 10 ??czno?ci ze stacjami pracuj?cymi powy?ej 60 st . szer.geogr. p?n. Zalicza si? stacje pracuj?ce ze statków badawczych, p?ywaj?cych laboratoriów, baz arktycznych (wa?ne równie? RAEM i U-POL) jak i stacji pracuj?cych na dryfuj?cych krach. ??czno?ci mo?na wykonywa? na dowolnych pasmach i dowolnymi emisjami po 1 stycznia 1944 r. Wa?ne, ?eby te w/w 10 QSO by?y wykonane z min. 3 ró?nych "obiektów" (miejsc) za ko?em podbiegunowym. Zg?oszenie - lista GCR z op?at? - 10 Euro lub 15 USD na adres: AWA mened?er IØYKN Nuccio Meoli, Conte Bassavilla 1, 03030 Rocca D'arce (FR) Italy

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=39