Dyplomy
Greenland Award
Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


Greenland Award

Dyplom wydawany jest w 3 klasach za potwierdzone kartami QSL ??czno?ci i dost?pny w 3 klasach:

Klasa 1 - za 15 ró?nych stacji z 5 ró?nych QTH.

Klasa 2 - za 10 ró?nych stacji z 4 ró?nych QTH.

Klasa 3 - za 5 ró?nych stacji z 3 ró?nych QTH.

Nie ma ogranicze? czasowych i pasma dowolne. Dla nadawców zaliczane s? ??czno?ci tylko 2 x CW lub PHONE. Nie zalicza si? ??czno?ci crossband, portable i mobile. Koszt dyplomu 4 IRCs lub 4 USD. Zg?oszenie w postaci listy GCR na adres: Allis Andersen - OZ1ACB, Kagsavej 34, DK 2730  Herlev, Denmark.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=41