Dyplomy
SKIF Awards
Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


 
 


W-SKIF-M Award
Dyplom do zdobycia za nawi?zanie ??czno?ci z cz?onkami klub SKIF Contess Grup i nale?y zgromadzi? 7 pkt. Ka?de QSO z cz?onkiem w/w Grupy - 1 pkt. Klubowa stacja UE9MDZ przyznaje - 3 pkt. a QSO z RK9MYM i RZ9MXM - 2 pkt. ??czno?? mo?na powtórzy? na innym pa?mie lub inn? emisj?. Koszt ka?dego dyplomu - 10 USD lub 10 IRC. Zg?oszenie na wszystkie dyplomy SKIF - lista GCR i op?ata na adres: Choru?enko Walentin Niko?ajewiczo RA9MC, а/я 1569, Omsk 644110, Russia.
Cz?onkowie SKIF: DJ9VA, RA9MA, RA9MAK, RA9MC, RA9MJ, RA9MX, RU9MX, RU9MY, RV6YZ, RV9OM, RW4HIF, RW9MJ, RW9MX, UA9MDP, UA9MRA, UA9MRR, R9M-19, UA9-146-19, UA9-146-74. RA9MX, RU9MX, RU9MY, RV6YZ, RV9OM, RW4HIF, RW9MJ, RW9MX, UA9MDP, UA9MRA, UA9MRR, R9M-19, UA9-146-19, UA9-146-74.

W-EC-PX Award
Dyplom przyznawany za potwierdzone min. 200 prefiksów z kontynentu Euro-Azjatyckiego. Mo?na ubiega? si? o nalepki za ka?de 50 nowych prefiksów. Dyplom nie ma ogranicze? czasowych, a pasma i emisje dowolne. Pozosta?e warunki jak dla ka?dego dyplomu SKIF. Info: ra9mc@mail.ru lub ra9mc@rambler.ru.

WARA Award
Aby zdoby? ten dyplom nale?y nawi?za? przynajmniej 25 ??czno?ci ze stacjami z ró?nych regionów, obwodów autonomicznych i republik azjatyckiej cz??ci Rosji: R..8T, R..8V, R..9A, R..9C, R..9F, R..9G, R..9H, R..9J, R..9K, R..9L, R..9M, R..9O,R..9Q, R..9S, R..9U, R..9W, R..9Y, R..9Z, R..0A, R..0B, R..0C, R..0D, R..0F, R..0H, R..0I, R..0J,R..0K, R..0L,R..0O, R..0Q, R..0S, R..0U, R..0W, R..0X, R..0Y, R..0Z.
??czno?ci nie maj? ogranicze? czasowych. Mozna je prowadzi? na dowolnych pasmach i dowolnymi rodzajami emisji. Te same warunki dla SWL i dane jak dla ka?dego dyplomu SKIF.

W-55-P Award
Dyplom przyznawany za min. 12 QSO z radiostacjami pracuj?cymi w krajach le??cych na 55 równole?niku, czyli: CE, EI, EU, G, GI, GM, KL7, LY, OZ, RA2F, RA3-6, RA9-0, VE.
Pasma i emisje dowolne jak równie? nie ma ogranicze? czasowych. Warunki dla SWL i pozosta?e dane sa takie same jak dla ka?dego dyplomu SKIF (W-SKIF-M).

Irtysz Award
Dla zdobycia tego dyplomu nale?y nawi?za? co najmniej 5 ??czno?ci ze stacjami z krajami i regionami Rosji le??cymi w "dorzeczu" rzeki Irtysz, tj: BY, RA9M, RA9L, RA9J (UN7D, J, F).
Pasma i emisje dowolne, nie ma równie? ogranicze? czasowych. Te same warunki dla SWL i pozosta?e dane jak dla ka?dego dyplomu SKIF (W-SKIF-M).

Omsk Award
Jest to program sk?adaj?cy si? z 3 dyplomów i "deki" Honor Roll i nale?y nawi?za? QSO z dzielnicami miasta Omsk i powiatami regionu Omska (ob?astiami) w/g listy RDA.
- Klasa 1: 2 QSO z ró?nymi dzielnicami miasta Omsk i 5 powiatów regionu Omska (ob?asti)
- Klasa 2: 2 QSO z ró?nymi dzielnicami miasta Omsk i 10 powiatów regionu Omska (ob?asti)
- Klasa 3: 3 QSO z ró?nymi dzielnicami miasta Omsk i 15 powiatów regionu Omska (ob?asti)
- Honor Roll: 22 QSO z ró?nymi dzielnicami miasta Omsk i powiatami regionu Omska (ob?asti).
Pasma i emisje dowolne, nie ma równie? ogranicze? czasowych. Te same warunki dla SWL i pozosta?e dane jak dla ka?dego dyplomu SKIF (W-SKIF-M).

W-73-M Award
Dyplom przyznawany za ??czno?ci z min. 17 krajami le??cymi na 73 po?udniku na wschodniej pó?kuli i jego "przed?u?eniu" na zachodniej pó?kuli czyli: AP, C6, CE, EX, EY, HH, HK, K, LU, OA, PY, RA9, UK, UN, VE, VP8 (ANT), VU, YA, YV, 8Q.
Pasma i emisje dowolne, nie ma ogranicze? czasowych. Te same warunki dla SWL i pozosta?e dane jak dla ka?dego dyplomu SKIF (W-SKIF-M).

W-17-Z
Dyplom przyznawany za nawi?zanie potwierdzonych ??czno?ci z 12 krajami le??cymi w 17 Strefie WAZ, czyli: EX, EY, EZ, R..9A, R..9C, R..9F, R..9G, R..9J, R..9K, R..9L, R..9M,R..9Q, R..9X, UK, UN.
Pasma i emisje dowolne, nie ma ogranicze? czasowych. Te same warunki dla SWL i pozosta?e dane jak dla ka?dego dyplomu SKIF (W-SKIF-M).

W-30-Z
Dyplom przyznaje si? za przynajmniej 14 QSO ze stacjami pracuj?cymi w 30 Strefie ITU, tj: EY, EZ, R..4H, R..4N, R..4P, R..4W, R..9A, R..9C, R..9F, R..9L, R..9M,R..9Q, R..9S, R..9W, UK, UN.
Pasma i emisje dowolne, nie ma ogranicze? czasowych. Te same warunki dla SWL i pozosta?e dane jak dla ka?dego dyplomu SKIF (W-SKIF-M).

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=47