Dyplomy
Robinson Antarctic Bases Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B

Lista stacji polarnych

RABA - ROBINSON ANTARCTIC BASES AWARD
Dyplom dost?pny w 3 klasach za ??czno?ci ze stacjami pracuj?cymi z rosyjskich Baz antarktycznych:
Klasa 3 - za 3 QSO z 1 Bazy
Klasa 2 - za 7 QSO z 2 Baz
Klasa 1 - za 10 QSO z 3 Baz
dress: RU3GN, Victor Rochev, P.O.Box 59, Lipetsk 398006, Russia.
Za wi?cej ni? 10 QSO i ponad 3 Bazy antarktyczne mo?na zdoby? Honor Roll - "Deska"  w formie metalowej patery o wadze 0,6 kg. ??czno?ci musz? by? z obywatelami Rosji/Zwi?zku Radzieckiego pracuj?cymi z Baz antarktycznych. Stacja powtórzona z tej samej Bazy nie zalicza si?. Pasma i emisj? dowolne. Do zg?oszenia nale?y do??czy? kser kart QSL i wys?a? e-mail do RU3GN. Na Honor Roll karty QSL nale?y do??czy? do zg?oszenia. Koszt dyplomu - 7 Euro lub 10 IRC, "DESKA" Honor Roll - 35 Euro. Adress: RU3GN, Victor Rochev, P.O.Box 59, Lipetsk 398006, Russia.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=48