Dyplomy
Robinson Arctic Stations Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


LIST OF NATURE RESERVES

RASA - Robinson Arctic Stations Award
Dyplom przyznaje si? za QSO/SWL z radiostacjami pracuj?cymi za ko?em podbiegunowym:
 3 klasa - za zdobycie 50 punktów
 2 klasa - za zdobycie 100 punktów
 1 klasa - za zdobycie 150 punktów
 Honor Roll - ponad 150 punktów.
Punkty przyznawane s? w nast?puj?cy sposób:
 1 pkt. - za QSO/SWL z radiostacj? pracuj?c? za kr?giem polarnym (np.: RA0BM, Norylsk)
 2 pkt. - za QSO/SWL z arktycznej wyprawy za kr?g polarny (np. UA1QV/1)
 3 pkt. - za QSO/SWL z radiostacj? z wyspy za ko?em podbiegunowym (np. z wyspy Dikson)
 5 pkt. - za QSO/SWL pracuj?c? na dryfuj?cej krze lodowej za ko?em polarnym (np.: 4K0E, R0PA).
Pasma i emisje dowolne i bez ogranicze? czasowych. ??czno?ci powtórzonch nie zalicza si?. Do wniosku nale?y do??czy? kserokopi? karty QSL. Mo?na równie? wys?a? skany karty QSL do wydawcy dyplomu. Do wniosku na plakiet? "Honor Roll" nale?y do??czy? oryginalne karty QSL. Op?ata za ka?d? klas? - 7 Euro lub 10 IRC a za "Honor Roll" - 35 Euro (metalowa grawerowana patera o wadze - 0,6 kg)
Zg?oszenia na dyplomy i Honor Roll Trophy nale?y przesy?a? do RU3GN, Victor Rochev, POBox 59, Lipetsk, 398006, Russia.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=49