Dyplomy
Franz Josef Land Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B

Franciszek Josef II Franciszek Josef I
Lista stacji FJ
FRANZ JOSEF LAND AWARD
Dyplom wydawany za ??czno?ci ze stacjami pracuj?cymi z Ziemi Franciszka Józefa i jest dost?pny w 3 klasach:
 3 klasa - 5 QSO
 2 klasa - 10 QSO
 1 klasa - 15 QSO
 Honor Roll - za wi?cej ni? 15 QSO.
Zalicza si? powtórzone QSO na innych pasmach. Nie ma ogranicze? czasowych. Pasma i emisje dowolne. Do zg?oszenia nale?y do??czy? fotokopi? kart lub wys?a? ich ksero do RU3GN, a na "Desk?" Honor Roll nale?y do??czy? karty QSL.
Koszt dyplomu - 7 Euro lub 10 IRC, "Deska" Honor Roll w formie metalowej patery (0,6 kg) - 35 Euro. Zg?oszenie na adres: RU3GN, Victor Rochev, P.O.Box 59, Lipetsk, 398006, Russia.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=52