Dyplomy
Russian Maritime Mobile Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B 

RUSSIAN MARITIME MOBILE AWARD
Dyplom przyznaje si? za ??czno?ci ze stacjami pracuj?cymi z rosyjskich morskich jednostek p?ywaj?cych i jest w 3 klasach:
 3 klasa - za 5 QSO z jednostkami p?ywaj?cymi
 2 klasa - za 7 QSO
 1 klasa - za 10 QSO
 Honor Roll - ponad 10 QSO.
Pasma i emisje dowolne i bez ogranicze? czasowych. ??czno?ci powtórzonych nie zalicza si?. Do wniosku nale?y do??czy? kserokopi? karty QSL. Mo?na równie? wys?a? skany karty QSL do wydawcy dyplomu. Do wniosku na Plakiet? Honor Roll nale?y do??czy? oryginalne karty QSL. Op?ata za ka?d? klas? - 7 Euro lub 10 IRC a za Plaque - Honor Roll - 35 Euro (metalowa grawerowana patera o wadze 0,6 kg). Zg?oszenia na dyplomy i Honor Roll Trophy nale?y przesy?a? do: RU3GN, Victor Rochev, POBox 59, Lipetsk, 398006, Russia.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=53