Dyplomy
Bermuda Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B· Worked All Bermuda Award
Dyplom przyznawany jest za potwierdzone ??czno?ci z Bermud?, z ka?dym jej powiatem (parafia - parish) których na wyspie jest 9 - Sandys, Southampton, Warwick, Paget, Pembroke, Devonshire, Smith, Hamilton i St.George's. Uwaga: miasto Hamilton nie jest parafi? Hamilton. Tylko jedna ??czno?? "portable" mo?e by? uznana i nie zalicza si? QSO w zawodach. Pasma dowolone, równie? WARC i satelitarne. Wymagane s? kopie kart QSL. Dyplomem jest mapa wyspy Bermuda popisana przez urz?duj?cego gubernatora wyspy. Dyplom dost?pny tylko dla nadawców.
· Worked 100 VP9 Award
Dyplom ten przyznawany jest za potwierdzone ??czno?ci ze 100 ró?nymi stacjami VP9, zalicza si? równie? stacje "portable".  Emisje dowolne za wyj?tkiem Packet Radio. Pasma te? dowolne, równie? WARC. Do zg?oszenia nale?y do??czy? kopie kart QSL. Dyplom, to drewniana plakieta z mahoniu z wstawion? z?ot? sztabk?.
Obydwa dyplomy s? bezp?atne ale "sugerowane" jest wys?anie 5$ na pokrycie kosztów wysy?ki. QSO z VP9 mo?na zalicza? w Necie na 14.275 o 13:30z w niedziele.
AwardManager: PO Box 275, Hamilton HM AX, Bermuda.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=55