Dyplomy
SV5 - Dodecanese Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B

COLOSSUS AWARD
mapa
DODECANES AWARD

· WCA - Worked Colossus Award
Dyplom przyznawany za ??czno?ci z min. 3 stacjami SV5 na 3 pasmach: 20 m, 15 m i 10 m. Emisje dowolne i bez ogranicze? czasowych. Koszt dyplomu - 5 USD lub 10 IRC.

· WCA-2 - Worked Colossus Award 2
Aby zdoby? ten dyplom nale?y nawi?za? po 4 ??czno?ci z SV5 na ka?dym pa?mie z 5 podstawowych: 80 m, 40, 20, 15 i 10 m. Emisje dowolne i bez ogranicze? czasowych. Koszt dyplomu - 5 USD lub 10 IRC.

· WSCA - Worked "Special" Colossus Award
Dyplom przyznawany za nawi?zanie ??czno?ci ze stacj? klubow? SV5JK plus 2 dowolne stacje SV5. Pasma i emisje dowolne i QSO bez ogranicze? czasowych. Koszt dyplomu - 5 USD lub 10 IRC.

· WCWCA - CW Colossus Award
Aby zdoby? ten dyplom nale?y nawi?za? min. 2 ??czno?ci z SV5 na dowolnym pa?mie emisj? CW. Koszt dyplomu - 5 USD lub 10 IRC.

· SV5CA - SV5 Colossus Award
Dyplom przyznawany za nawi?zanie ??czno?ci z min. 5 cz?onkami Dodecanese Radio Amateurs Association. QSO ze stacja klubow? SV5RDS zast?puje ??czno?? z 3 innymi stacjami. Op?ata za dyplom - 6 USD lub 12 IRC.

Cz?onkowie DRAA: SV5ADL, ADM, AZA, AZB, AZK, AZP, BOK, BOM, BYP, BYQ, BYR, CJN, CJO, CJR, DDR, DDS, DDT, DDV, DZR, DZW, DZZ, FD, RW, OH9SV/SV5.

· Dodecanese Award
Dyplom przyznawany za nawi?zanie min. 10 ??czno?ci ze stacjami na wyspie Rodos. Pasma i emisje dowolne i bez ogranicze? czasowych. Mo?na ubiega? si? o dyplom wy??cznie za CW. Koszt dyplomu - 6 USD lub 12 IRC.

Zg?oszenia: obowi?zuje lista GCR na wszystkie w/w dyplomy nale?y wysy?a? na adres: Vasiliadis Pantelis SV5AZP, PO Box 278, GR-85100 Rodos, Greece. Wszystkie dyplomy dost?pne równie? dla SWL.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=56