Dyplomy
Andora Award


Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


C3 5W5 AWARD
map
ANDORA Award

 

C3 5W5 AWARD
Do zdobycia dyplomu nale?y posiada? ??czno?ci potwierdzone kartami QSL z ró?nymi stacjami C3 na ka?dym z 5 pasm - 80, 40, 20, 15, i 10 m. Dyplom za emisje: SSB, CW i Mixed. Zalicza si? ??czno?ci po 01.01.1989 r. Nie zalicza si? stacji powtórzonych na innym pa?mie. Stacje C30 nie s? zaliczane. Dyplom jest bezp?atny ale nale?y do zg?oszenia do??czy? karty QSL.
Adres: U.R.A., P.O. BOX 1150, AD 553 - Andorra la Vella, Principality of Andorra.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika ¦wiat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpo¶redni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=61