Dyplomy
Aruba Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7BAruba Award

THE ARUBA AWARD
Dyplom przyznaje si? za min. 7 ??czno?ci ze stacjami P4 z tym, ?e musi by? przynajmniej 5 stacji P43. Pozosta?e ??czno?ci mog? by? ze specjalnymi prefiksami P40, P49, /P4 ect. Pasma i rodzaj emisji dowolne. Ka?da stacja mo?e by? tylko jeden raz zaliczona bez wzgl?du na pasmo i rodzaj emisji. Koszt dyplomu - 7 IRC lub 5 USD.
Zg?oszenie - lista GCR na adres: AARC - Award, P.O.Box 2273, San Nicolas, Aruba.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=62