Dyplomy
Balears Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


DIPLOMA ISLA DE MENORCA
map DIPLOMA BALEARES TALAYOTICA
DIPLOMA BALEARES TALAYOTICA

DIPLOMA ISLA DE MENORCA - DIM

Dyplom wydawany jest za nawi?zanie 34 ??czno?ci z poszczególnymi miastami-powiatami (okr?g administracyjny) Majorki w/g klucza:

DME reference Miasto - gmina Ilo?? QSO's
07032 Mao
10
07015 Ciutadella de Menorka
5
07064 Es Castel
3
07052 Sant Lluis
3
07002 Alaior
3
07037 Es Mercadel
3
07023 Ferreries
3
07902 Gran Es Migior
3
EA6GRM Estacion Del Club Radio
1
DME reference - kod pocztowy

??czno?ci zalicza si? po 25.07.2006r. Pasma i emisje dowolne. Ka?da stacja mo?e by? zaliczona tylko jeden raz ka?dej gminy ale mo?e by? powtórzona je?li pracowa?a z innego miasta. Stacje specjalne o prefiksie: EE-ED-EF mo?e by? powtarzana w ka?dym mie?cie. Koszt dyplomu - 4 USD. Zg?oszenie -lista GCR na adres: DME Group Radio Minorcan, PO BOX 203, 07700 Mahón, Illes Balears, España. Info: ea6sb@telefonica.net

DIPLOMA BALEARES TALAYOTICA - DBT

Dyplom wydawany jest za ??czno?ci z co najmniej 25 miejscami kultu religijnego plus QSO ze stacj? klubow? EA6GRM. ??czno?ci zalicza si? od 01.10.2003 r. Pasma i emisje dowolne. Za ka?de nast?pne 10 obiektów nalepka. Op?ata za dyplom - 4 USD koszty wysy?ki. Zg?oszenie - lista GCR na adres: DME Groep Radio Minorcan PO BOX 203, 07700 Mahón, Baleares, España.

CIUTAT DE PALMA HF AWARD

Dyplom wydawany jest za nawi?zanie ??czno?ci z 15 ró?nymi stacjami EA6/EB6/EC6 plus QSO ze stacj? klubow? EA6YRP. Ka?dy klubowy znak okoliczno?ciowy zalicza si? jako klubowa stacja. Zalicza si? ??czno?ci po 01.01.1994 r. Pasma i emisje dowolne. Op?ata za dyplom -10 Euro. Zg?oszenie -lista GCR na adres: Unión Radioaficionados de Palma, Apdo 034 CP 07080, Palma de Mallorca, Baleares, España.

BASES DEL DIPLOMA CASTELLS ILLES BALEARS - D.C.I.B-

Dyplom wydawany za nawi?zanie ??czno?ci ze stacjami pracuj?cymi z obiektów historycznych - zamków, twierdz i innych zabytków architektury i konstrukcji zwi?zanych z fortyfikacjami na trzech z pi?ciu wysp Balearów: Majorka, Minorka, Ibiza, Formentera, Cabrera. Zalicza si? ??czno?ci z 25 zamków od 01.01.1994 r. Pasma i emisje dowolne. Koszt dyplomu - 10 Euro. Zg?oszenie - lista GCR na adres: D.C.I.B Apdo. de Correos -83, 07100 - Soller - Mallorca, Illes Balears, España. Info: dcib@dcib-ea6xd.hamradiodx.com.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=64