Dyplomy
Easter Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7BEASTER ISLAND AWARD

EASTER ISLAND AWARD

Dyplom przyznawany za nawi?zanie ??czno?ci z min. 5 stacjami pracuj?cymi z Wyspy Wielkanocnej w tym obowi?zkowo ze stacj? klubow? CE0ZIP. Pasma i emisje dowolne. Dost?pny równie? dla SWL. Koszt dyplomu - 5 USD lub 10 IRC. Zg?oszenie - lista GCR na adres: Radio Club Isla de Pascua, PO Box 13630 Santiago de Chile, Chile.


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=65