Dyplomy
Cuban Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


Caribe Award
map
map
America Award
America Award
 

DIPLOMA CARIBE

Dyplom przyznawany za nawi?zanie ??czno?ci z krajami Wysp Karaibskich i krajami znajduj?cymi si? nad brzegiem Morza Karaibskiego (XE VP1, TG, HR, YN, TI, HP, HK i YV). QSO z Kub? obowi?zkowa. Dyplom ma 3 klasy:
Klasa C - 20 krajów i wysp
Klasa B - 25 krajów i wysp
Klasa A - 30 lub wi?cej krajów i wysp.

DIPLOMA AMÉRICA
Dyplom przyznawany za przeprowadzenie ??czno?ci z krajami Ameryki Pó?nocnej i krajami-wyspami Karaibów. ??czno?? z Kub? obowi?zkowe. Dyplom ma 3 klasy:
Klasa C - 30 krajów i wysp
Klasa B - 35 krajów i wysp
Klasa A - 40 lub wi?cej krajów i wysp
Pasma i emisje dowolne a ??czno?ci zaliczane po 01.01.1959 r. KG4 (Guantanamo) nie jest zaliczany.

DIPLOMA CUBA
Dyplom wydawany za nawi?zanie ??czno?ci z 8 regionami Kuby (CL-CM-CO-T41 / CL-CM-CO-T48). Brakuj?cy region mo?na zast?pi? ??czno?ci? ze stacj? klubow? ale nie wi?cej jak 2 regiony. ??czno?ci zaliczane po 01.01.1959 r.
DIPLOMA CUBA

DIPLOMA GRUPO DX DE CUBA
Dyplom jest wydawany dla przeprowadzenia QSO z 5 cz?onkami kuba?skiego DX Clubu. ??czno?ci po 01.01.1959 r. Pasma i emisje dowolne.
Zasady:
Koszt ka?dego z powy?szych dyplomów - 5 USD lub 10 IRC. Zg?oszenie - lista GCR na adres: FRC Department de Diplomas, Apdo. 1, Habana 1, Cubaó Apdo. 6060, Habana 6, Cuba.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=66