Dyplomy
Djibouti Award

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


map
Djibouti Award

J28 AWARD
Dyplom przyznawany za nawi?zanie potwierdzonych ??czno?ci ze stacjami z D?ibuti przeprowadzone po 27.06.1977 r. i jest w 2 klasach:
Klasa 1 - QSO z 8 stacjami J28 dowolnym rodzajem modulacji ale co najmniej na 2 ró?nych pasmach.
Klasa 2 - QSO z 15 stacjami na co najmniej dwóch pasmach w tym przynajmniej 5 QSO powinna by? na CW.
Dopuszcza si? powtórzone stacje na innych pasmach. Koszt dyplomu - 12 IRC lub 6 USD. Zg?oszenie - lista GCR na adres: Award Manager J28DM, ARAD, PO Box 1076, Djibouti, Republic Djibouti.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=67