Biblioteka Radioamatora
Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) - tom 2


Krzysztof D?browski OE1KDA
Czerwiec 2012Spis tre?ci


Wst?p

Instrukcja do programu G8JCFSDR
 Wst?p
 Obs?uga programu
 Strojenie odbiornika
 Pozosta?e najwa?niejsze elementy ekranowe
 Konfiguracja
 Kalibracja
 T?umienie niepo??danej wst?gi
 Kalibracja cz?stotliwo?ci
 Kalibracja miernika si?y odbioru
 Odbiór DRM
 

Instrukcja do programu SoDiRa
 Wst?p
 Instalacja
 Obs?uga programu
 Klawisze na klawisze na klawiaturze
 Strojenie za pomoc? myszy
 Sterowanie funkcjami odbiornika
 Konfiguracja  
 Okna obs?ugi dla ró?nych rodzajów emisji
 Odbiornik AM
 Odbiornik FM
 Odbiornik DRM
 Dziennik pracy programu
 Odbiornik sygna?ów czasu DCF77
 

Instrukcja do programu Linrad
 Wst?p
 Instalacja
 Konfiguracja
 Parametry globalne
 Parametry zwi?zane z odbiorem i odbiornikiem
 Obs?uga programu

 

Pobierz: Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) (2) (Uklady_na_COS_2.pdf, 7,5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=73