Biblioteka Radioamatora
D-STAR - transmisja danych


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, stycze? 2013

 

Od czasu opublikowania w tomie 2 instrukcji do programu "D-RATS" pojawi?a si? jego wersja 0.3.3. W takiej sytuacji wystarcza zasadniczo uzupe?nienie poprzedniej instrukcji o informacje zawarte w opisie nowszej wersji i opublikowanie kolejnego wydania tego tomu. Zmiana ta sta?a si? jednak dla autora bod?cem do przygotowania obszerniejszego opracowania obejmuj?cego nie tylko nowsz? instrukcj? ale tak?e poruszaj?cego szereg innych aspektów transmisji danych w systemie D-STAR i przedstawiaj?ce skrótowo równie? inne programy z tej kategorii. Wyró?nia si? w?ród nich szczególnie program "DSTAR TV" umo?liwiaj?cy transmisj? obrazów o jako?ci zbli?onej do analogowego systemu SSTV...


Pobierz: D-STAR - transmisja danych (pdf, 2,9 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=80