Biblioteka Radioamatora
Amatorska radiometeorologia - wyd. 2

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wiede? 2017  

 SPIS TRE?CI


Wst?p do wydania 1  
Wst?p do wydania 2  
Zjawiska fizyczne   
  Pioruny kuliste    
Sygna?y             
Burze               
  Zjawiska fizyczne  
  Uk?ady odbiorcze   
    Odbiornik DG9WF  
    Paskowy wska?nik napi?cia  
    Wska?nik tendencji         
    Prosty sygnalizator burz na pasmo 300 kHz   
    Kombinowany odbiornik do pomiaru wy?adowa?atmosferycznych i pól elektrostatycznych
    Odbiornik d?ugofalowy SP9HSQ na pasmo do 20 kHz
    Odbiór przy u?yciu systemu d?wi?kowego komputera
    Odbiornik SP9HSQ na pasmo do 50 kHz  
    Odbiornik „Blitzortung”  
    Odbiornik BBB-4          
    P?tlowa antena odbiorcza IK1QFK  
    Podwójna antena ramowa „Blitzortung”  
    Symetryczna antena aktywna na zakres 5 Hz – 500 kHz   
    Drzewa jako anteny
 Obserwacje            
 Mapy w internecie     
  Blitzortung         
  Burze.dzis.net      
  BLIDS          
Wy?adowania ciche   
  Zjawiska fizyczne  
  Uk?ady odbiorcze   
    Odbiornik radiometeorologiczny „?abka”   
    Transmisja danych pomiarowych    
    Odbiornik radiometeorologiczny „?abka 3” na zakres 300 kHz   
    Antena p?tlowa na zakres d?ugofalowy  
    Antena p?tlowa wykonana z rurek plastikowych   
    Aktywna antena p?tlowa  
    Antena magnetyczna      
  Obserwacje      
Pole elektrostatyczne   
  Zjawiska fizyczne      
  Elektrometr parametryczny  
  Konstrukcja elektrometru DH1STF   
    Uruchomienie elektrometru       
  Udoskonalenie elektrometru        
  Przyk?ad fabrycznej konstrukcji elektrometru EFM-100 firmy Boltek  
  Obserwacje
 
Dodatek A. Wp?yw pogody na odbiór fal ?rednich   
Dodatek B. Barometr chemiczny      
Dodatek C. W?a?ciwo?ci cz?stotliwo?ciowe niektórych materia?ów ferromagnetycznych stosowanych na anteny ferrytowe  
Dodatek D. Fronty atmosferyczne  
Dodatek E. Fronty zimne
Dodatek F. Okluzja          
Dodatek G. Fronty ciep?e    
Dodatek H. Radon           


Pobierz: Amatorska Radiometeorologia - wyd. 2 (pdf, ok. 6,5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=85