Biblioteka Radioamatora
Poradnik Echolinku

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, pa?dziernik 2013

 

Wst?p
Od czasu powstania internet zyska? sobie znaczenie w wielu dziedzinach ?ycia, w tym tak?e w krótkofalarstwie. Pocz?tkowo by?y to emisje cyfrowe takie jak packet radio, gdzie ??cza internetowe stanowi?y wa?ne uzupe?nienie sieci radiowej, ale stopniowo znalaz? on zastosowanie tak?e w innych emisjach amatorskich. Czynne obecnie bramki radiowo-internetowe pozwalaj?nie tylko na transmisj?danych ale tak?e d?wi?ku i obrazów. Umo?liwiaj?wi?c one prowadzenie ??czno?ci fonicznych i SSTV a w przysz?o?ci z pewno?ci? tak?e i przy u?yciu innych emisji amatorskich...

 

Wst?p


Internetowa transmisja g?osu – VOIP
  2.1 Zasada pracy
  2.2 Rodzina protokó?ów TCP/IP
Echolink
Dost?p do Echolinku drog? radiow?
  4.1 Wyposa?enie
   4.1.1 Standard DTMF
  4.2 Polecenia dla przemienników (bramek internetowych)
  4.3 Praca przez przemienniki echolinkowe
Dost?p internetowy
  5.1 Instalacja i uruchomienie programu
   5.1.1 Rejestracja i uwierzytelnienie
   5.1.2 Dalsza konfiguracja
  5.2 Mo?liwe problemy w pracy stacji
   5.2.1 Rodzaj i szybko??dost?pu internetowego
   5.2.2 Zapora przeciww?amaniowa
   5.2.3 Mikser Windows
  5.3 Prowadzenie ??czno?ci
   5.3.1 ??czno?ci foniczne
   5.3.2 Wiadomo?ci tekstowe
  5.4 Echolink przez iPhone
  5.5 Echolink pod Androidem
Bramka radiowa
  6.1 Konfiguracha programu
  6.2 Uruchomienie bramki
  6.3 Po??czenie komputera z radiostacj?
   6.3.1 Rozwi?zania fabryczne
   6.3.2 Radiostacje
Echolink na Raspberry Pi
  7.1 Oprogramowanie SvxLink
   7.1.1 Instalacja
   7.1.2 Konstrukcja bramki SvxLinku
   7.1.3 Konfiguracja SvxLinku
 7.2 Graficzna powierzchnia obs?ugi Qtel
 7.2.1 Konfiguracja
Dodatek A. Stacje przemiennikowe wyposa?one w Echolink Plus
Dodatek B. Omijanie zapory przeciww?amaniowej
Dodatek C. Przemienniki echolinkowe w Polsce
Dodatek D. Emisje cyfrowe w Echolinku i i transmisji D-STAR


Pobierz: Poradnik Echolinku (pdf, 3,7 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=86