Biblioteka Radioamatora
EGV 40 - instrukcja monta?owa

 

EGV 40 – instrukcja monta?owaEGV-40
Radiostacja QRP CW
Dla uczczenia pami?ci Miguela Montilli, EA3EGV
Instrukcja monta?owa zestawu konstrukcyjnego
(stan z 1 pa?dziernika 2013)

Autor zestawu i instrukcji: Javier Solans EA3GCY
Przek?ad z hiszpa?skiego: Krzysztof D?browski OE1KDASpis tre?ci


Wst?p         
Informacje ogólne
 Nadajnik        
 Odbiornik       
Porady dla mniej do?wiadczonych konstruktorów   
 Lutowanie        
 Umieszczenie podzespo?ów we w?a?ciwym kierunku  
  Uk?ady scalone
  Diody   
  Kondensatory elektrolityczne    
  Cewki i transformatory      
Spis elementów w kolejno?ci warto?ci    
Spis elementów w kolejno?ci numeracji   
Mapa wspó?rz?dnych na p?ytce     
Monta?          
 Zalecana kolejno?? monta?u   
Uruchomienie i zestrojenie    
Dodatki         
 Dodatek 1. Wyj?cie s?uchawkowe. Opornik ograniczaj?cy R16  
 Dodatek 2. Stopie? wyj?ciowy nadajnka. Tranzystor Q12  
 Dodatek 3. VXO       
 Dodatek 4. Poziom tonu pods?uchowego. Opornik R6   
 Dodatek 5. Opó?nienie w prze??czaniu nadawanie-odbiór. Kondensator C17  
 Dodatek 6. Zakres strojenia precyzerem    
 Dodatek 7. U?ycie syntezera ILER-DDS w EGV-40  
 Dodatek 8. Pasmo przenoszenia filtru p.cz.   
Trudno?ci w uruchomieniu         
Warunki gwarancji          
Schemat ideowy         
Okablowanie   


Pobierz: EGV 40 – instrukcja monta?owa (pdf, 2,2 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=87