Biblioteka Radioamatora
Konstrukcje krótkofalarskie dla pocz?tkuj?cych

Andrzej Janeczek SP5AHT

Wydawnictwo: Komunikacji i ??czno?ci, 1994


W ksi??ce zawarto opisy budowy prostych przyrz?dów pomiarowych i innych urz?dze? pomocniczych, odbiorników nas?uchowych, transceiverów, wzmacniaczy w.cz. pracuj?cych w amatorskich pasmach cz?stotliwo?ci KF i UKF. Przedstawiono w niej równie? praktyczne informacje dotycz?ce sprawdzania podzespo?ów elektronicznych oraz gotowych urz?dze? nadawczo-odbiorczych. Ka?dy opis urz?dzenia zawiera jego szczegó?ow? dokumentacj?: zasad? dzia?ania, schemat ideowy, rysunki p?ytek, rozmieszczenie elementów na p?ytkach oraz sposób uruchamiania. Ksi??ka jest przeznaczona dla szerokiego grona amatorów konstruktorów, krótkofalowców oraz entuzjastów elektroniki.Pobierz: Konstrukcje krótkofalarskie dla pocz?tkuj?cych (pdf, 77 MB)Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=99