Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Dyplomy - index                          


Petersburg AwardsPetersburg Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


Sankt Petersburg
mapa
Piotr Wielki
 
Białe Noce
Pietropol-300
Lodołamacz "Krasin"
 
LSKV-75
Palmyra
Carskie Sioło
 
100 lat radiotechniki
Victory-60
Hokej-2000


Sankt Petersburg Award
Dyplom wydawany za potwierdzone łączności z stacjami pracującymi z Sankt Petersburga - "SP" i Obwodu Leningradzkiego - "LO" w/g oznaczeń RDA, po 06.09,1991 r. i należy zgromadzić 1703 pkt. - jest to rok założenia tego miasta. Każda stacja przyznaje 50 pkt. ale nie można powtarzać QSO z tą samą stacją. Pasma i emisje dowolne. 


Piotr Wielki

Dyplom ustanowiono ku czci założyciela Sankt Petersburga czyli Piotra I. Miasto założył w 1703 roku na ziemiach zdobytych od Szwedów i tu przeniósł stolicę Rosji w 1712 r. a była nią do 1918 roku. Dyplom przyznaje się za zdobycie 325 pkt. i każda stacja z "SP" i "LO"przyznaje - 10 pkt. a w dniach aktywności - w dniach od 25 do 31 maja, punkty liczone są podwójnie. Pasma i emisje dowolne i łączności nie mają ograniczeń czasowych jednak QSO nie można powtarzać z tą samą stacją.    


"Białe Noce" Award

Dyplom można zdobyć za łączności ze stacjami z Petersburga i Leningradzkiego regionie podczas białych nocy tj. w dniach od 20 maja do 10 lipca i należy zgromadzić 50 pkt. Każda stacja przyznaje - 2 pkt. W "Dniach aktywności" tj. od 25 do 31 maja - rocznica założenia miasta, stacje z Sankt Petersburga i regionu przyznają podwójną ilość pkt. Pasma i emisje dowolne i każda stacja może być zaliczona tylko jeden raz. Nie ma ograniczeń czasowych. Opłata za dyplom –3 USD lub 4 IRC.


Pietropol-300

Dyplom ustanowiony w 2003 r. w 300-ną rocznicę istnienia miasta i należy zdobyć 300 pkt. za łączności ze stacjami z Petersburga i okręgu Leningradzkiego. Łączności od dnia 01.01.2003r. a każda stacja przyznaje - 10 pkt. Pasma - również WARC i emisje dowolne. Każda stacja może być zaliczona tylko jeden raz.

Lodołamacz "Krasin"
Dyplom ustanowiony ku pamięci wydarzeniom, które rozsławiły nie tylko załogę lodołamacza, ale i Rosję w 2002r. W organizacji dyplomu wzięli udział Rolf - DL6ZFG i Giuseppe - I2AZ.  Aby zdobyć dyplom należy przeprowadzić potwierdzone łączności:
1. z lodołamaczem "Krasin" - 3 QSO od 2002 r. na różnych pasmach lub różnymi emisjami ze stacjami: UE6MAC/1, UA3URF/1 i RW4NX/1;
2. 2 QSO ze stacjami z Wielkiej Brytanii;
3. 2 QSO ze stacjami z Włoch (tylko z 2 i 8 okręgami Włoch, np. I2, I8);
4. 2 QSO ze stacjami z Niemiec.
Pasma i emisje dowolne.

LSKV-75
Dyplom wydawany z okazji 75-lecia aktywności krótkofalowców w Petersburgu i przyznawany jest za zgromadzenie 75 pkt. za łączności z członkami Leningradzkiej Sekcji ЛСКВ - АЛРС. Każda stacja przyznaje - 3 pkt.


Palmyra

Petersburg podzielony jest na 18 okręgów administracyjnych (dzielnic). Dyplom wydany jest za potwierdzone łączności z min. 10 regionami. Za 15 i 18 potwierdzonych dzielnic dodawane są "półdyplomy" czyli dodatkowe formatu A5 (rozmiar 14x21 cm). Koszt "kompletu" - potwierdzone 18 dzielnic - 5 USD lub 6 IRC. Posiadaczowi dyplomu "Sankt Petersburg" i "Piotr Wielki" uznaje się jako za spełnione warunki dyplomu podstawowego i może otrzymać dyplom opłacając tylko koszt dyplomu. Informacje o spełnionych warunkach czyli jakichkolwiek wątpliwości odn. braku oznaczeń dzielnic na karcie QSL udzieli rv1aq@yandex.ru.
Carskie Sioło
Царское Село znajduje się 25 km od Petersburga na terenie miasta Puszkin. To jedna z najświetniejszych rezydencji carskich. Pierwszą władczynią rezydującą w Carskim Siole była Katarzyna I, która otrzymała je w prezencie od swojego męża Piotra I. W jej 300 rocznicę "ufundowania" tej rezydencji (1710 r.) ustanowiono ten dyplom.

100 lat radiotechniki
Dyplom wydany z okazji 100-lecia powstania jednego z najstarszych przedsiębiorstw radiotechnicznych w Rosji, która w chwili obecnej nazywa się "Naukowo-Badawczy Instytut VEKTOR". Dyplomem przyznawany za przeprowadzenie łączności radiowej z jubileuszową stacją UE1AFW, radiostacjami Sankt Petersburga i Obwodu Leningradzkiego.

Victory-60
Dyplom wydany w 2005 r. w 60 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

100 lat floty
Aby otrzymać ten dyplom należy zdobyć 100 pkt. wg zasady przyznawania punktów: członkowie СРВС przyznają - 2 pkt. członkowie СРВС związani z Marynarką Wojenną - 5 pkt. weterani wojenni i woskowi - łącznościowcy - 10 pkt. Łączność ze stacjami z Sankt-Petersburga, Sewastopolu, Władywostoku, Murmańska i Archangielska - 2 pkt. Łączność z UE1ASP (wyprawa na Hogland i Fort Obruchev 2009, wyprawa na Fort Milutin 24-26 września 2010 r. z okrętu szkolnego "Perekop" - 12 listopada 2010 r.) - 10 punktów. Wszystkie pozostałe łączności zalicza się od 01.01.2009 r.
Koszt każdego dyplomu - 5 IRC ale w przypadku wysyłania zgłoszeń na kolejny dyplom opłata wynosi tylko za jeden dyplom plus 2 USD za każdy następny i za wysyłkę. Wszelkie info: rv1aq@yandex.ru.
Dla SWL te same warunki. Zgłoszenie - lista GCR na adres: Nikołaj Michajłowicz Sashenin RV1AQ, 193231 St. Petersburg, Box 80, Russia.
  

     Dyplomy - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal