Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Grudzień
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Antena szczelinowa na pasma 23 i 13 cmAntena szczelinowa na pasma 23 i 13 cm
Tłum. Krzysztof Dąbrowski OE1KDA (28.04.2014)

 

Dookólna antena szczelinowa z polaryzacją poziomą


Anteny dookólne używane są często w radiokomunikacji do łączności prowadzonych równolegle w wielu kierunkach albo gdy położenie korespondenta nie jest znane. Ta ostatnia sytuacja występuje często w łącznościach amatorskich po nadaniu wywołania ogólnego lub w czasie zawodów.
Anteny dookólne spotykane są najczęściej w pracy przenośnej lub przewoźnej ponieważ wymiary anten kierunkowych uniemożliwiłyby ich użycie w takich warunkach. Ze względu na łatwość realizacji rozpowszechniły się tutaj anteny pionowe skrócone albo półfalowe a w stacjach stałych anteny piętrowe złożone z kilku umieszczonych jeden nad drugim promienników.


Do pracy z polaryzacją poziomą, a szczególnie łączności DX-owych i w zawodach stosowane są anteny skupiające energię zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym i dające dzięki temu zysk kierunkowy np. pojedyńcze anteny Yagi, anteny piętrowe lub grupy anten.
W sytuacjach, w których słabe sygnały mogą być odbierane jedynie za pomocą anten o dużym zysku anteny dookólne okazują się także przydatne. Pozwalają one przykładowo na przeszukiwanie pasma w trakcie zawodów, a po odkryciu słabych sygnałów następuje przełączenie na antenę o dużym zysku w celu przeprowadzenia łączności. Korzystne jest aby różnica zysku obydwu anten wynosiła 5 – 10 dB, a więc przykładowo dla anteny kierunkowej o zysku 20 dB zysk anteny dookólnej powinien wynosić 5 – 10 dB.
Inną ważną dziedziną zastosowań anten dodokólnych o dużym zysku są przemienniki ATV pracujące z polaryzacją poziomą albo radiolatarnie. W stacjach tych w pasmach mikrofalowych stosowane są często anteny piętrowe typu „Big Whhel”. Ich konstrukcja mechaniczna i sposób zasilania przysparzają jednak pewnych kłopotów.
Oprócz nich stosowane są również antemy szczelinowe j.np. opisane w [1]. Ich konstrukcja fizyczna zawiera jednak pewne błędy uniemożliwiające uzyskanie równej dookólnej charakterystyki. Można ją otrzymać stosując falowody bardziej płaskie zamiast znormalizowanych występujących w opisie [1].
Anteny o dookólnej charakterystyce są przydatne do celów krótkofalarskich, dlatego też autorzy podjęli próbę udoskonalenia konstrukcji, z zamiarem usyskania anteny łatwej i taniej w realizacji w warunkach amatorskich i posiadającej dobre parametry mechaniczne i elektryczne. Prace i badania leżące u podstaw konstrukcji anteny na pasmo 23 cm zostały przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej w laboratorium firmy Telefunken Systemtechnik. Poniżej przedstawiono najważniejsze podstawy teoretyczne falowodowej anteny szczelinowej i koncept jej konstrukcji.
W ramach podstaw teoretycznych podano przybliżone wzory do obliczenia maksymalnej dozwolonej liczby szczelin i szerokości wiązki względnie zysku antenowego. Obliczenia wymiarów i rozmieszczenia szczelin są na tyle dokładne, że można skorzystać z nich dla obliczenia anten dostosowanych do własnych potrzeb. Na zakończenie przedstawiono wymiary, konstrukcję i wyniki pomiarów anten na pasma 23 i 13 cm.


SPIS TREŚCI


1. Zasada konstrukcji anteny falowodowoszczelinowej
2. Wymiary szczelin
3. Antena dla pasma 23 cm
4. Antena dla pasma 13 cm
5. Wyniki praktyczne
6. Plany na przyszłość

 


Pobierz: Antena szczelinowa na pasma 23 i 13 cm (pdf, ok. 0,9 MB)

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal