Radiostacja Wojska Polskiego RKG/A

RKG/A stanowiła jedną z najbardziej długowiecznych radiostacji polowych w historii sił zbrojnych II Rzeczypospolitej. Konstruktorem i producentem tej radiostacji była znana wytwórnia radiotechniczna Marconi's Wireless Telegraph Co., Ltd. w Londynie.

Radiostacja RKG/A została przystosowana do pracy telegrafią na falach ciągłych (emisja CW) i falach tonowanych (emisja MCW). Nadajnik stroił się w zakresie 200-500 kHz, odbiornik 100-1000 kHz. Dwie tego samego typu radiostacje mogły utrzymywać łączność na falach ciągłych  na dystansie 500 km, zaś na falach tonowanych na dystansie 300 km, bez względu na porę dnia i roku oraz warunki terenowe.

Więcej w ŚR 9/2009.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=1844
Zamieszczono: 01-09-2009. Dział: I.Ś.R - Zapowiedzi