Pomiary transmisyjne

W artykule przestawiono porady praktyczne dotyczące pomiarów systemów transmisyjnych łączności bezprzewodowej GSM za pośrednictwem nowoczesnych przyrządów pomiarowych.

Przy zastosowaniu analizatora MS2711D firmy Anritsu z opcją TM21 pomiary znacznie upraszczają się w porównaniu z metodami klasycznymi, wykorzystującymi generatory trackingowe. Uzyskuje się ponadto duży zakres częstotliwości pomiarowych pokrywający pasmo od 25 MHz do 3 GHz.

Więcej w ŚR 10/2009.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=1856
Zamieszczono: 24-09-2009. Dział: I.Ś.R - Zapowiedzi