Co ustawodawca szykuje radioamatorom

Tomasz SP7UTO: czy wszyscy Koledzy czytali już o nowym projekcie ustawy dotyczącym także radioamatorów: http://tiny.pl/hxp96 ? Czy wiedzą o dyskusji, jaka toczy się w naszych kręgach: http://tiny.pl/hxp9b ? Czy konsultowano to z nami? Chyba nie -

W ramach konsultacji społecznych projekt był przedstawiony izbom zrzeszającym przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgłoszone uwagi wykorzystano w trakcie prac nad niniejszym projektem.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=1891
Zamieszczono: 01-12-2009. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF