Skrzynka antenowa GL100

GL100 konstrukcji Wojciecha Matuszyka SQ9GL to automatyczny tuner antenowy o prostej konstrukcji opartej na  przeka?nikach. Mo?e pracowa? z maksymalna moc? do 100 W, ma wbudowany pod?wietlany wy?wietlacz LCD.

Uk?ad umo?liwia automatyczne strojenie poni?ej 10 s oraz pomiary: cz?stotliwo?ci sygna?u, mocy wyj?ciowej i SWR.

Wi?cej w ?R 11/2010.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2018
Zamieszczono: 18-10-2010. Dział: I.?.R - Zapowiedzi