TetraFlex

Nowy system łączności TetraFlex produkcji firmy Damm Cellular Systems A/S, lidera na rynku technologii TETRA, umożliwia sprawne przejście z systemu analogowego na system cyfrowy. Jest to kompletny i zamknięty system.

Z jedną lub dwiema częstotliwościami nośnymi, zapewniającymi szybką, niezawodną i bezpieczną łączność głosową oraz transmisję danych. Rozwiązanie to zostało wdrożone przez Radmor w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni.

Więcej w ŚR 02/2011.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2053
Zamieszczono: 20-01-2011. Dział: I.Ś.R - Zapowiedzi