Internet w Służbie Amatorskiej

Przy próbach wykorzystania Internetu dla prowadzania łączności amatorskich powstają wątpliwości, czy tego rodzaju połączenia są nadal przynależne Służbie Amatorskiej.

Różnią się one bowiem od klasycznego QSO z zastosowaniem bezpośredniego kontaktu na falach radiowych i przy użyciu zrozumiałych technik modulacji CW i SSB. W artykule opisano między innymi IRB (Internet Radio Base):

i RRC 1258 (Radio Remote Control):

Więcej w ŚR 02/2011.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2057
Zamieszczono: 24-01-2011. Dział: I.Ś.R - Zapowiedzi