Zmiana w regulaminie zawodów MP ARKI

Włodzimierz SQ5WWK: informuję wszystkich zainteresowanych, iż nastąpiła zmiana w regulaminie zawodów MP ARKI. Komisja Łączności i Informatyki na swoim wiosennym posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. dokonała zmiany w regulaminie Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich „MP ARKI” w pkt. 14 Regulaminu. Zmiana obowiązuje od Tury VII MP ARKI (od miesiąca czerwca 2011) i dotyczy terminu nadsyłania dzienników pracy.

Regulamin ze zmianą pkt. 14 zamieszczony zostanie na stronach internetowych www.sp5kcr.eu oraz www.sp5kcr.eu.

14. DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej w formacie *.cbr, *.log lub *.fil należy przesyłać w terminie 2 dni od daty zakończenia każdej tury KF, UKF oraz DIGITAL. pocztą elektroniczną:

- dzienniki pracy KF: lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl lub sportlacznosc@wp.pl
- dzienniki pracy UKF i CYFROWE: sp2jnk@interia.pl

Pliki *.cbr, *.log lub *.fil winne być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy.

Dla stacji pracującego ze stałego QTH:

- dla stacji nadawczych sp5kcr

- dla stacji nasłuchowych sp4_2101K

Dla stacji pracującej z czasowego QTH:

- dla stacji nadawczych sp5kcr_p

- dla stacji nasłuchowych sp4_2101k_4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłane dzienniki pracy na inne adresy poczty elektronicznej, niż podane w regulaminie. W razie kwestii spornych co do nadesłanej korespondencji Organizator zawodów będzie uznawał tylko ponowna pocztę wysłaną przez uczestnika tzw. „FW” (forward) wszelkie wklejanie tekstów do bieżącej poczty nie będzie honorowane.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2097
Zamieszczono: 16-05-2011. Dział: I.Ś.R - Zawody KF/UKF