Wyprawa na Tarawę

Dwóch Jacków (SP5DRH/T30RH i SP5EAQ/T30AQ) opisuje wrażenia z DX-wej wyprawy radiowej jaka miała miejsce w dniach od 1 do 16 marca br. Na szczęście, do ich wyspy nie dotarło tsunami. Pracowali sumiennie, bo ich log zawiera ponad 13 tysięcy łaczności.

Przedstawiają kulisy wyprawy (przygotowania, podróż, instalację sprzętu nadawczo-odbiorczego, podsumowanie pracy na pasmach, piękne zdjęcia...) oraz opisy warunków w jakich przyszło im zmagać się z propagacją.

Więcej w ŚR 06/2011.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2098
Zamieszczono: 17-05-2011. Dział: I.Ś.R - Zapowiedzi