Pierwsza aktywność SP w ramach programu WZOO

W sobotę, 15.10.2011 roku, Śląska Grupa SP9YFF z gościnnym udziałem Marka SP9HTY i Kazika SP9GFI będzie aktywna pod znakiem SP9YFF/p w ramach programu WZOO - Word ZOOparks (www.wff44.org/program/wff/wzoo) z SPZOO-012, czyli Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie (www.zoo.silesia.pl).

Wyprawa możliwa jest dzięki podpisanemu wcześniej porozumieniu o współpracy pomiędzy Klubem a Ogrodem Zoologicznym. Sponsorem kart QSL za aktywność jest Śląski OT PZK w Katowicach. Nie ma potrzeby wysyłania kart, wszystkie QSO zostaną potwierdzone automatycznie przez biuro, dodatkowo na LOTW. Pasma 80-10m CW, SSB, RTTY - 100W. Przewidywany czas pracy 8-17 czasu lokalnego.
Dodatkowe informacje: www.sp9yff.pl

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=2150
Zamieszczono: 11-10-2011. Dział: Aktualności